Chùa Diệu Pháp - DIEU PHAP TEMPLE - TĐGHPGVNTN
 
ENGLISH  | Trang Chủ  | Tác Phẩm  | Tin Tức / Chương Trình  | Nghiên Cứu Phật Học  | Hình Ảnh  | Tư Liệu  | Kết Trang


Kinh Điển
Luật Giải
Luận Giải
Thiền Học
Tịnh Độ
Thơ Văn
Phật Học Cơ Bản
Nghi Lễ Phật Giáo
Lịch Sử Phật Giáo
Phật Giáo & Đời Sống
Tạp Chí Văn Nghệ
Tác Giả & Dịch Giả
 
 

 

 

ĐẠI THỪA PHẶT GIÁO TƯ TƯỞNG LUẬN

Tác Giả: Kimura Taiken
Hán Dịch: Thích Diễn Bồi

Việt Dịch::Thích Quảng Độ


MỤC LỤC

VÀI NÉT VỀ TÁC GIẢ  của Thích Quảng Độ


THIÊN 1 - LỊCH SỬ TƯ TƯỞNG CỦA ĐẠI THỪA PHẬT GIÁO

Chương 1: Tổng Luận
Chương 2: Tự Trào Của Các Bộ Phái Trước Ngày Bộ Phái

                 Hưng Khởi
Chương 3: Đại Thừa Phật Giáo Đến Thời  Hưng Đại Long

                       Thụ
Chương 4: Đai Thừa Phật Giáo Từ Sau Thời Đại
  Long Thụ

                       và Đến Thời Đại Vô Trước và Thế Thân
Chương 5: Phật Giáo ở Thời Đại Vô Trước và Thế Thân


THIẾN 2 -
ĐẠI THỪA PHẬT GIÁO, GIÁO LÝ LUẬN

Chương 1: Bản Chất của Tôn Giáo và Bản Giáo
Chương 2: Giải Thoát Luận
Chương 3: Đặc Sắc của Phật Giáo Tại Ba Quốc Gia
Chương 4: Tinh Thần của Đại Thừa
Chương 5: Chân Như Quan của Phật Giáo

Chương 6: Thiền và Ý Nghĩa Triết Học
Chương 7: Sự Khai Triển của Tư Tưởng Phật Giáo và Sự

                  Khảo Sát của Thiền

Chương 8: Tư Tưởng Phật Giáo với Hoa Sử

Chương 9: Kinh Pháp Hoa Đại Diện cho Đạo Bồ Tát

 


THIÊN 3 - ÐẠI THỪA PHẬT GIÁO THỰC TIỄN LUẬN

Chương 1: Ý Nghĩa Đạo Đức
Chương 2: Quan Niệm Về Nghiệp Của Phật Giáo Với

                      Tự Do Ý Chí
Chương 3: Chủ Nghĩa Tư Lục và Chủ Nghĩa Tha Lực
Chương 4: Ý Nghĩa Cuộc Đời
Chương 5: Sự Triển Khai của Tư Tưởng Bản Nguyện và

                      Ý Nghĩa Đạo Đức Văn Hóa và Tôn Giáo của Nó

Chương 6: Tịnh Độ Quan Niệm, Tịnh Độ Thực Tại và Sinh

                 Thành
Chương 7: Hiện Thực và Tịnh Độ

Chương 8: Ý Nghĩa Chính Trị

       Giới Thiệu Tác Phẩm:     

Chùa Diệu Pháp - DIEU PHAP TEMPLE - TĐGHPGVNTN
Trung LuậnChùa Diệu Pháp - DIEU PHAP TEMPLE - TĐGHPGVNTN
PHẬT GIÁO và XÃ HỘI


Chùa Diệu Pháp - DIEU PHAP TEMPLE - TĐGHPGVNTN
ENGLISH  | Trang Chủ  | Tác Phẩm  | Tin Tức / Chương Trình  | Nghiên Cứu Phật Học  | Hình Ảnh  | Tư Liệu  | Kết Trang

Mọi tin tức, bài vở, hoặc ý kiến xây dựng xin liên lạc:
311 E. Mission Rd, San Gabriel, CA 91776 USA • Phone: (626) 614-0566 • Fax: (626) 286-8437 • e-mail: thichvienly@gmail.com

This site has been accessed   Hit Counter   times since August 2005.