Chùa Diệu Pháp - DIEU PHAP TEMPLE - TĐGHPGVNTN
 
ENGLISH  | Trang Chủ  | Tác Phẩm  | Tin Tức / Chương Trình  | Nghiên Cứu Phật Học  | Hình Ảnh  | Tư Liệu  | Kết Trang


Diệu Pháp Home
English Section Home
News / Events
General Buddhism
Buddhist Meditation
Sutras / Suttas
Buddhism for Children
Buddhist Art & History
External Links
Author Index
Title Index
 
 

>> Upcoming Events <<BUDDHISM FOR CHILDREN


  The Life of the Buddha - Radhika Abeysekera

  The Love of Life - Retold by G. B. Talovich

  Jataka Tales of the Buddha - Part I - Retold by Ken & Visakha Kawasaki

  Jataka Tales of the Buddha - Part II - Retold by Ken & Visakha Kawasaki

  Jataka Tales of the Buddha - Part III - Retold by Ken & Visakha Kawasaki

  Jataka Tales of the Buddha - Part IV - Retold by Ken & Visakha Kawasaki

  Jataka Tales of the Buddha - Part V - Retold by Ken & Visakha Kawasaki

Chùa Diệu Pháp - DIEU PHAP TEMPLE - TĐGHPGVNTN
ENGLISH  | Trang Chủ  | Tác Phẩm  | Tin Tức / Chương Trình  | Nghiên Cứu Phật Học  | Hình Ảnh  | Tư Liệu  | Kết Trang

Mọi tin tức, bài vở, hoặc ý kiến xây dựng xin liên lạc:
311 E. Mission Rd, San Gabriel, CA 91776 USA • Phone: (626) 614-0566 • Fax: (626) 286-8437 • e-mail: thichvienly@gmail.com

This site has been accessed   Hit Counter   times since August 2005.