Chùa Diệu Pháp - DIEU PHAP TEMPLE - TĐGHPGVNTN
 
ENGLISH  | Trang Chủ  | Tác Phẩm  | Tin Tức / Chương Trình  | Nghiên Cứu Phật Học  | Hình Ảnh  | Tư Liệu  | Kết Trang
 

 

CỨU TRỢ NẠN NHÂN BÃO LỤT KATRINAChùa Diệu Pháp đã hưởng ứng lời kêu gọi của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại Tại Hoa Kỳ, Văn Phòng II Viện Hóa Đạo, theo văn thư số 0200528/VPTT/HĐĐH ngày 31 tháng 8 năm 2005, về việc kêu gọi mở lòng từ bi cứu trợ nạn nhân bão lụt Katrina tại ba tiểu ban Lousiana, Mississippi v Alabama. 

Chùa Diệu Pháp đã thành lập một ban cứu trợ khẩn cấp vào tối thứ Sáu ngày 2 tháng 9 năm 2005.  Trong bốn tuần vừa qua, những thành viên đã quyên góp được $57,422.00 Mỹ kim.

Chúng tôi xin chân thành tri ân quý đồng hương Phật tử đã nhiệt thành ủng hộ và đóng góp trong việc cứu trợ này. Chúng tôi cầu nguyện hồng ân Chư Phật, Chư vị Bồ Tát chứng minh và gia hộ cho quý vị cùng toàn thể gia đình được vô lượng an khang, thịnh vượng, và tâm từ bi mở rộng.

Nếu quý vị muốn đóng góp thêm, xin gởi về Chùa Diệu Pháp.  Chi phiếu xin đề Katrina Relief Fund.  Mọi chi tiết xin quý vị hoan hỷ liên lạc:

Chùa Diệu Pháp

311 East Mission Road

San Gabriel, CA 91776

Tel: (626) 614-0566

 

 


Chùa Diệu Pháp - DIEU PHAP TEMPLE - TĐGHPGVNTN
ENGLISH  | Trang Chủ  | Tác Phẩm  | Tin Tức / Chương Trình  | Nghiên Cứu Phật Học  | Hình Ảnh  | Tư Liệu  | Kết Trang

Mọi tin tức, bài vở, hoặc ý kiến xây dựng xin liên lạc:
311 E. Mission Rd, San Gabriel, CA 91776 USA • Phone: (626) 614-0566 • Fax: (626) 286-8437 • e-mail: thichvienly@gmail.com

This site has been accessed   Hit Counter   times since August 2005.