Chùa Diệu Pháp - DIEU PHAP TEMPLE - TĐGHPGVNTN
 
ENGLISH  | Trang Chủ  | Tác Phẩm  | Tin Tức / Chương Trình  | Nghiên Cứu Phật Học  | Hình Ảnh  | Tư Liệu  | Kết Trang


Kinh Điển
Luật Giải
Luận Giải
Thiền Học
Tịnh Độ
Thơ Văn
Phật Học Cơ Bản
Nghi Lễ Phật Giáo
Lịch Sử Phật Giáo
Phật Giáo & Đời Sống
Tạp Chí Văn Nghệ
Tác Giả & Dịch Giả
 
 

PHẬT GIÁO HƯỚNG

DẪN THẾ KỶ 21

 

Hội Nghiên Cứu Học

Thuật Phật Giáo Quốc Tế


Dịch Giả: Thích Viên Lý

MỤC LỤC

 
VÀI LỜI CỦA DỊCH GIẢ của Thích Viên Lý


THAM LUẬN 1 -Hòa Thượng Tịnh Tâm

                           Phật Giáo Hướng Dẫn và Chỉ Đạo ở Thế Kỷ 21
THAM LUẬN 2 -Tsuboi Shuei

                     Phật giáo Phát Triển Trong Thế Kỷ 21
THAM LUẬN 3 -Tani Gemsho

                     Triển Vọng Của Phật Giáo ở Thế Kỷ 21

THAM LUẬN 4 -Mizutani Kosho

                     Phật Giáo Sẽ Phát Triển Thế Nào ở Thế Kỷ 21

THAM LUẬN 5 -Fukagair Griko

                     Sự Pháp Triển của Phật Giáo trong Thế Kỷ 21

THAM LUẬN 6 -Tiến Sĩ A. T. Ariyaratne

                     Phật Giáo ở Thế Kỷ 21

THAM LUẬN 7 -Hamada Kashin

                     Phát Huy Phật Giáo trong Thế Kỷ 21

THAM LUẬN 8 -Bác Sĩ Geo Poland

                     Truyền Bá Thiền Nội Quán Tại Ấn Độ

                     và Các Quốc Gia Tây Phương

THAM LUẬN 9 -Hong Jun Sik

                      Phật Giáo Hướng Tới Thế Kỷ 21

THAM LUẬN 10 -Sulak Sivaraksa

                      Một Viễn Kiến của Phật Giáo Hướng Về Thế

                      Kỷ 21 của Thời Đại Cơ Đốc Giáo

THAM LUẬN 11 -Frank M. Tedesco

                      Phá Thai và Phật Giáo ở Đại Hàn:

                      Từ Bi và Chính Sách Kế Hoạch Hóa

                      Gia Đình Trong Thế Kỷ 21

THAM LUẬN 12 -Michael Drummond

                      Sự Hội Nhập Có Hệ Thống Của Thiền Quán

                      Phật Giáo ở Bắc Mỹ

THAM LUẬN 13 -Giang Xán Đằng                      
                      Phật Giáo Đài Loan Hướng Về Thế Kỷ 21

                      Triển Vọng và Đề Nghị      Giới Thiệu Tác Phẩm:     

Chùa Diệu Pháp - DIEU PHAP TEMPLE - TĐGHPGVNTN
The Four Sublime StatesChùa Diệu Pháp - DIEU PHAP TEMPLE - TĐGHPGVNTN
Phật Giáo và Tâm Lý Học Hiện Đại


Chùa Diệu Pháp - DIEU PHAP TEMPLE - TĐGHPGVNTN
ENGLISH  | Trang Chủ  | Tác Phẩm  | Tin Tức / Chương Trình  | Nghiên Cứu Phật Học  | Hình Ảnh  | Tư Liệu  | Kết Trang

Mọi tin tức, bài vở, hoặc ý kiến xây dựng xin liên lạc:
311 E. Mission Rd, San Gabriel, CA 91776 USA • Phone: (626) 614-0566 • Fax: (626) 286-8437 • e-mail: thichvienly@gmail.com

This site has been accessed   Hit Counter   times since August 2005.