Chùa Diệu Pháp - GHPGVNTN - DIEU PHAP TEMPLE
 
ENGLISH  | Trang Chủ | Truyền Hình | Pháp Âm | Thư Viện  | Tin Tức Phật Giáo  | Nghiên Cứu Phật Học  | Hình Ảnh  | Liệu  | Kết Trang


KINH ĐIỂN
LUẬN GIẢI
TỊNH ĐỘ
THIỀN HỌC
TỪ ĐIỂN
THƠ VĂN
LỊCH SỬ PHẬT GIÁO
PHẬT HỌC CƠ BẢN
PHẬT GIÁO ĐỜI SỐNG
TÁC GIẢ & DỊCH GIẢ
TẠP CHÍ VĂN NGHỆ

PHẬT GIÁO HƯỚNG

DẪN THẾ KỶ 21

 

Hội Nghiên Cứu Học

Thuật Phật Giáo Quốc Tế


Dịch Giả: Thích Viên Lý
MỤC LỤC

VÀI LỜI CỦA DỊCH GIẢ


THAM LUẬN 1 - Hòa Thượng Tịnh Tâm

                           Phật Giáo Hướng Dẫn và Chỉ Đạo ở Thế Kỷ 21
THAM LUẬN 2- Tsuboi Shuei

                     Phật giáo Phát Triển Trong Thế Kỷ 21
THAM LUẬN 3 - Tani Gemsho

                     Triển Vọng Của Phật Giáo ở Thế Kỷ 21

THAM LUẬN 4 - Mizutani Kosho

                     Phật Giáo Sẽ Phát Triển Thế Nào ở Thế Kỷ 21

THAM LUẬN 5 - Fukagair Griko

                     Sự Pháp Triển của Phật Giáo trong Thế Kỷ 21

THAM LUẬN 6 - Tiến Sĩ A. T. Ariyaratne

                     Phật Giáo ở Thế Kỷ 21

THAM LUẬN 7 - Hamada Kashin

                     Phát Huy Phật Giáo trong Thế Kỷ 21

THAM LUẬN 8 - Bác Sĩ Geo Poland

                     Truyền Bá Thiền Nội Quán Tại Ấn Độ

                     và Các Quốc Gia Tây Phương

THAM LUẬN 9 - Hong Jun Sik

                      Phật Giáo Hướng Tới Thế Kỷ 21

THAM LUẬN 10 - Sulak Sivaraksa

                      Một Viễn Kiến của Phật Giáo Hướng Về Thế

                      Kỷ 21 của Thời Đại Cơ Đốc Giáo

THAM LUẬN 11-Frank M. Tedesco

                      Phá Thai và Phật Giáo ở Đại Hàn:

                      Từ Bi và Chính Sách Kế Hoạch Hóa

                      Gia Đình Trong Thế Kỷ 21

THAM LUẬN 12 -Michael Drummond

                      Sự Hội Nhập Có Hệ Thống Của Thiền Quán

                      Phật Giáo ở Bắc Mỹ

THAM LUẬN 13 - Giang Xán Đằng                      
                      Phật Giáo Đài Loan Hướng Về Thế Kỷ 21

                      Triển Vọng và Đề NghịViện Triết Lý Việt Nam & Triết Học Thế Giới
Xuất Bản 2000


      Giới Thiệu Tác Phẩm:     

Trung LuậnLược Sử Thời GianThe Four Sublime States

Chùa Diệu Pháp - GHPGVNTN - DIEU PHAP TEMPLE

Mọi tin tức, bài vở, hoặc ý kiến xây dựng xin liên lạc:
311 E. Mission Rd, San Gabriel, CA 91776 USA • Phone: (626) 614-0566 • Fax: (626) 286-8437 • e-mail: dieuphaptu@gmail.com