Chùa Diệu Pháp - DIEU PHAP TEMPLE - TĐGHPGVNTN
 
ENGLISH  | Trang Chủ  | Tác Phẩm  | Tin Tức / Chương Trình  | Nghiên Cứu Phật Học  | Hình Ảnh  | Tư Liệu  | Kết Trang
Chùa Diệu Pháp - GHPGVNTN - DIEU PHAP TEMPLE
Đã Phát Hành:

 Phủ Định Thức và Biện Chứng Pháp Trung Quán
 Nhiệm Mầu Từng Giọt Nắng Rơi
 Giọt Sương Huyễn Hóa
 Pháp Tu Quán Âm
 Trung Luận
 Phật Giáo và Tâm Lý Học Hiện Đại
 Lược Sử Thời Gian
 Thiền Trong Nghệ Thuật Bắn Cung
 Bước vào Thiền Cảnh
 Đại Cương Triết Học Trung Quán
 Đại Tạng Kinh Nhập Môn
 Cẩm Nang Nhân Sanh
 Thập Nhị Môn Luận
 Phật Giáo Hướng Dẫn Thế Kỷ 21
 Con đưòng dẫn đến hạnh phúc đích thực
 Những Hạt Ngọc Trí Tuệ Phật Giáo

PHẬT GIÁO HƯỚNG DẪN THẾ KỶ 21
Dịch Giả:  Thích Viên LýTHAM LUẬN V

SỰ PHÁT TRIỂN CỦA PHẬT GIÁO TRONG THẾ KỶ 21
THỰC HÀNH ĐẠO BỒ TÁT

Fukagair Griko

 


                                           (1)

        Nhân loại đã trải qua hai cuộc thế chiến ở tiền bán thế kỷ 20. Và nguyên nhân của các cuộc chiến tranh đó là sự đối đầu về ý thức hệ giữa các cường quốc. Nhưng hình thái đối lập sau này biến đổi thành sự kình chống nhau giữa Tây phương và khối Sô-Viết mãi tới cuối thế kỷ này. Đến cuối thập niên 1980, khối Sô-Viết tan rã và đưa tới sự chấm dứt Chiến Tranh Lạnh. Ngày nay người ta bắt đầu xét thấy rằng toàn thể thế giới là một thực thể duy nhất, và nhân loại có thể chung sống hòa bình.

        Nhưng, một số vùng trên thế giới, do khác biệt về sắc tộc và tôn giáo, v.v..., còn tranh chấp không ngừng. Vẫn còn các nước lớn chi phối các nước nhỏ, và chủ nghĩa thực dân vẫn còn tồn tại. Tuy rằng thế giới đang tiến hành quy mô việc giảm thiểu vũ khí hạch tâm, ký kết những hiệp ước bất loan truyền kỹ thuật chế tạo vũ khí hạch tâm, kêu gọi cấm chỉ thí nghiệm vũ khí hạch tâm; nhưng, một số quốc gia vẫn còn tiếp tục thí nghiệm để tự vệ và để có khả năng đương đầu trong một cuộc chiến tranh hạch tâm.

        Đồng thời, một số quốc gia cố gắng phát triển kinh tế với sự che chở của những cây dù vũ khí hạch tâm của nước khác. Tất cả những điều này đều đáng bị chỉ trích.

        Nhưng khi xét một cách tổng quan, chúng ta thấy rằng thế giới đã trở thành một cộng đồng có cùng một vận mệnh, và bây giờ là thời gian đại cộng đồng thế giới. Đây tức là thời đại của thế kỷ 21.

                                          (2)

        Dưới trạng huống hiện nay, chủ nghĩa “siêu cường” không mưu cầu sự cộng tồn, cộng hưởng thịnh vượng và hòa bình vĩnh cửu cho nhân loại. Đó là bởi vì đây là loại chủ nghĩa vị kỷ, chỉ nhắm vào dân tộc, quốc gia, tôn giáo, v.v…, của mình. Nếu cộng thêm sự bài ngoại và tự tôn, chắc hẳn nó sẽ tái phạm những lỗi lầm giống như trong quá khứ. Điều chúng ta cần có là một xã hội dân chủ ở cấp độ toàn cầu, không còn những rào cản giữa các dân tộc, quốc gia và tôn giáo. Mặt khác, để duy trì và bảo vệ tự do và hòa bình thực sự cho toàn thể địa cầu, những chủng tộc, những quốc gia và những tôn giáo khác nhau, phải hòa thuận và khoan dung với nhau. Chỉ có cách đó thì xã hội nhân loại mới có thể được hưởng hòa bình vĩnh cửu.

                                       (3)

        Đứng trên lập trường của Phật giáo chúng ta thì, nguyện vọng của nhân loại là có thể thực hiện lý tưởng thế giới nhất thể. Như chúng ta đều biết, trong thời kỳ 2,500 năm qua Phật giáo tập trung, Phật tử ở thế kỷ 21 cần phải giác tỉnh về sứ mạng co bản của Phật giáo, nghĩa là hoằng
dương tư tưởng Phật giáo trên khắp thế giới. Đương nhiên, các Phật tử không nên cố gắng thực hiện điều này với sự tự mãn mà hãy đề nghị một nguyên tắc chỉ đạo lý tưởng, và lý tưởng của Đức Phật Thích Ca là diệt tuyệt những hí luận vô bổ của nhân loại, nghĩa là dẫn đạo nhân loại hướng tới Niết Bàn. Niết Bàn không phải chỉ là một cảnh giới đoạn diệt phiền não, mà còn đoạn diệt những tranh luận. Đó là một cảnh giới hòa bình và giải thoát đích thực, tự do đích thực. Đó là Phật quốc độ, tịnh độ. Sự thể hiện của thế giới lý tưởng “Tịnh Phật quốc độ, thành tựu chúng sanh” là nguyện vọng thủy chung của Đức Phật Thích Ca.

        Đức Phật Thích Ca ở trong tình huống “vô sư độc ngộ” (không thầy tự hiểu), tâm ngài đã đạt tới cảnh giới thanh tịnh tối thượng, và riêng ngài đã vui hưởng sự thanh tịnh cực lạc đó. Nhưng chẳng bao lâu sau, do sự cung thỉnh của đấng Phạm Thiên (chủ tể của vũ trụ), Đức Phật đại chuyển pháp luân, với hy vọng đem sự thanh tịnh cực lạc đó đến tất cả chúng sanh, những người còn vướng mắc trong khổ hải đen tối. Đức Thích Tôn từ tự giác mà trở thành một vị Phật (tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn). Tất cả Phật tử hãy noi theo con đường thành đạo của Đức Phật Thích Ca: Tự giác ngộ, và giác ngộ tha nhân. Giác hạnh viên mãn để trở thành Phật có nghĩa là đạt tới trí huệ hoàn hảo. Hai điều đó bổ túc lẫn nhau để giáo hóa chúng sanh. Phật tử nên coi Đức Phật như là vị thầy của mình và đi trên con đường mà ngài đã đi. Nghĩa là mình nên tự giác ngộ để chính mình được hưởng và giúp người khác được hưởng thanh tịnh.

                                       (4)

        Nguyện vọng của Đức Phật là giải thoát chính mình và tha nhân. Sự giái thoát không dừng lại nơi Đức Phật Thích Ca, đây là giá trị của Phật giáo.

        Tinh thần tự giác và giác tha của Đức Phật, đã phát huy thành đạo Bồ Tát (con đường của Bồ Tát) của Phật Giáo Đại Thừa. Phật giáo Đại Thừa nhìn nhận sự hiện hữu của những thế giới khác trong vũ trụ, nơi có những đấng (và các vị Bồ Tát) thệ nguyện giống như Đức Phật Thích Ca đã nguyện. Một vị Bồ Tát cần phải phát nguyện tự giác và giác tha. Điều này được gọi là bản nguyện, nhân nguyện, hoặc tác nguyện. Lời nguyện này là vô hạn định, và cần thực hành từ lúc bắt đầu tuyên thệ. Phật tử cần nên phát nguyện tự giác và giác tha, và hãy giữ vững quyết tâm tiến đến sự thực hiện nguyện vọng ấy.

                                       (5)

        Nhưng nguyên nhân tranh chấp của nhân loại bao gồm hàng loạt, từ chủ nghĩa lợi kỷ nhỏ nhen giũa các cá nhân cho đến chủ nghĩa siêu cường, nói một cách đơn giản là do ngã chấp về “cái ta” “của ta” mà ra. Ngoại trừ tinh thần từ bi và trí huệ Phật giáo, không có cách nào khác để có thể phá vỡ cái thiên kiến này. Sứ mạng của Phật tử là gieo rắc lý tưởng Phật giáo khắp thế giới. Theo lối nghĩ của Phật giáo, không những các sắc tộc và quốc gia khác nhau, thậm chí các tôn giáo khác nhau đều có thể chung sống hòa bình. Không phải sao?

        Tôi xin mạn phép nói thêm lần nữa: Phật tử chúng ta nên trở về với bản nguyện của Đức Phật để hướng lên phía trên tầm cầu giác ngộ, và hướng xuống phía dưới giáo hóa chúng sanh. Lời nguyện của tất cả các vị Bồ Tát là vượt qua biển luân hồi, đoạn diệt phiền não, ngộ đạo, và đạt tới Niết Bàn. Phật tử chúng ta hãy nên phát tâm lấy lời nguyện của bậc Bồ Tát lời nguyện của chính mình.

        Bây giờ chúng ta thử dùng lời nguyện của Bồ Tát Pháp Tạng, tiền thân của Phật A Di Đà làm thí dụ. Bốn mươi tám lời nguyện của ngài có thể chia làm ba phần. “Nhiếp pháp thân nguyện” và “nhiếp tịnh độ nguyện” là lời nguyệt đạt tới Pháp Thân và lời nguyện đạt tới Tịnh Độ, tức là nguyện đạt lợi ích cho chính mình bằng cách làm sáng giá Pháp Thân của mình và Tịnh độ của mình; “nhiếp chúng sanh nguyện” là nguyện đem lại lợi ích cho tha nhân. Bồ Tát Pháp Tạng đã thực hành hạnh Bồ Tát vô lượng để thực hiện những điều nguyện này, như trong Kinh Vô Lượng Thọ có thuật như sau:

        Hòa nhan ái ngữ, tiên ý thừa vấn. Dũng mãnh tinh tiến, chí nguyện vô quyện, chuyên cầu thanh bạch chi pháp dĩ huệ lợi quần sanh. Cung kính tam bảo, phụng sự sư trưởng, vĩ đại trang nghiêm, cụ túc chúng hành, linh chư chúng sanh, công đức thành tựu. Trú không vô tướng vô nguyện chi pháp. Vô tác vô khởi. Quán pháp như hóa, viễn ly thô ngôn, tự hại hại bỉ, bỉ thử cụ hại, tu tập thiện ngữ, tự lợi lợi nhơn, nhơn ngã kiêm lợi. Hí quốc quyên vương, tuyệt khứ tài sắc, tự hành lục Ba La Mật, giáo nhơn lịnh hành. Vô Lượng số kiếp, tích công lũy đức, tùy kỳ sanh xứ, tại ý sở dục, vô lượng bảo tạng, tự nhiên phát ứng, giáo hóa an lập. Vô số chúng sanh, trú ư vô thượng, chánh chân chi đạo.

        Dịch nghĩa đoạn kinh trên đây là:

        Với nét mặt hài hòa và lời nói từ ái, tôi đặt ra những câu hỏi. Tôi sẽ cố gắng hết sức để tinh tiến. Lời nguyện của tôi sẽ không mỏi mệt và chấm dứt. Tôi sẽ chỉ tầm cầu đạo pháp thanh khiết và tôi sẽ đem lại lợi ích cho chúng sanh. Tôi sẽ cung kính tam bảo, phụng sự các bậc thầy, sử dụng những gì tôi đạt được qua sự tu hành để giúp chúng sanh thành tựu. Tôi dựa vào giáo pháp của “không,” “vô tướng,” “vô nguyện” [tức là vô tham dụ], “vô tác,” “vô khởi.” Tôi coi mọi pháp như là ảo hóa. Tôi tránh xa ngôn ngữ thô tục, tránh làm hại chính mình và tha nhân, tránh hại lẫn nhau. Tôi chỉ nói những lời tốt, làm lợi cho mình và tha nhân, làm điều thiện cho tha nhân và chính mình. Tôi sẽ từ bỏ nước và ngai vàng; tôi sẽ từ bỏ tiền tài và sắc đẹp; tôi sẽ thực hành sáu hạnh Ba La Mật và giáo dục tha nhân noi theo. Trong vô số kiếp, tôi sẽ tích lũy công đức. Bất kể tôi sẽ sanh ra ở đâu, kho báu vô lượng sẽ tự nhiên xuất hiện khi tôi muốn. Tôi sẽ giáo hóa vô số chúng sanh để họ được an trú nơi đạo pháp chân chánh vô thượng.

        Sau khi tu hành đạo Bồ Tát như trên, Bồ Tát Pháp Tạng đã thực hiện được những lời nguyện của ngài để đạt tới tịnh độ và cứu với chúng sanh. Vì Kinh Vô Lượng Thọ làm sáng tỏ đạo Bồ Tát của Phật Giáo Đại Thừa từ đầu tới cuối cho nên là kinh điển rất trọng yếu để hiểu rõ đạo Bồ Tát.

        Trong thế kỷ 21 mỗi Phật tử hãy nên coi như mình là một Bồ Tát Đại Thừa và cố gắng hoằng dương Phật pháp bất cứ khi nào có cơ hội. Khi điều này được thể hiện, tôi tin tưởng rằng chúng ta thực sự nói đây là “Sự phát huy Phật giáo trong thế kỷ 21.”

        Dụng ý của tôi là các Phật tử hãy nên nghiên cứu sâu thêm vào Đạo Phật mà mình tin tưởng; đồng thời, họ cũng nên thử tìm hiểu những hệ tư tưởng và tôn giáo khác.

       

                                                                            tiếp      


      Giới Thiệu Tác Phẩm:     

Chùa Diệu Pháp - DIEU PHAP TEMPLE - TĐGHPGVNTN
PHẬT GIÁO và THIÊN NHIÊNChùa Diệu Pháp - DIEU PHAP TEMPLE - TĐGHPGVNTN
Lược Sử Thời Gian


Chùa Diệu Pháp - DIEU PHAP TEMPLE - TĐGHPGVNTN
ENGLISH  | Trang Chủ  | Tác Phẩm  | Tin Tức / Chương Trình  | Nghiên Cứu Phật Học  | Hình Ảnh  | Tư Liệu  | Kết Trang

Mọi tin tức, bài vở, hoặc ý kiến xây dựng xin liên lạc:
311 E. Mission Rd, San Gabriel, CA 91776 USA • Phone: (626) 614-0566 • Fax: (626) 286-8437 • e-mail: thichvienly@gmail.com

This site has been accessed   Hit Counter   times since August 2005.