Chùa Diệu Pháp - DIEU PHAP TEMPLE - TĐGHPGVNTN
 
ENGLISH  | Trang Chủ  | Tác Phẩm  | Tin Tức / Chương Trình  | Nghiên Cứu Phật Học  | Hình Ảnh  | Tư Liệu  | Kết Trang
Chùa Diệu Pháp - GHPGVNTN - DIEU PHAP TEMPLE
Đã Phát Hành:

 Phủ Định Thức và Biện Chứng Pháp Trung Quán
 Nhiệm Mầu Từng Giọt Nắng Rơi
 Giọt Sương Huyễn Hóa
 Pháp Tu Quán Âm
 Trung Luận
 Phật Giáo và Tâm Lý Học Hiện Đại
 Lược Sử Thời Gian
 Thiền Trong Nghệ Thuật Bắn Cung
 Bước vào Thiền Cảnh
 Đại Cương Triết Học Trung Quán
 Đại Tạng Kinh Nhập Môn
 Cẩm Nang Nhân Sanh
 Thập Nhị Môn Luận
 Phật Giáo Hướng Dẫn Thế Kỷ 21
 Con đưòng dẫn đến hạnh phúc đích thực
 Những Hạt Ngọc Trí Tuệ Phật Giáo

PHẬT GIÁO HƯỚNG DẪN THẾ KỶ 21
Dịch Giả:  Thích Viên LýTHAM LUẬN IX
PHẬT GIÁO HƯỚNG TỚI THẾ KỶ 21

Hong Jun Sik
 

 


         1. Chủ đề “Phật Giáo Hướng Tới Thế Kỷ 21” này có thể được thảo luận từ khía cạnh “Phật giáo nên ứng xử với xã hội nhân loại trong thế kỷ 21 như thế nào? Hoặc từ khía cạnh “trong thế kỷ 21 xã hội nhân lại nên áp dụng lối sống Phật giáo như thế nào?”

        Vì thế, tôi cho rằng việc thảo luận về chủ đề này nên được đặt cơ sở trên một tiền đề cụ thể hơn, tức là “mục tiêu của xã hội trong thế kỷ 21 là gì?” Hoặc chúng ta có thể kháo sát xem giáo lý, hay sự thực hành Phật giáo, nên thích ứng với loại xã hội đó như thế nào. Tuy nhiên, việc bàn luận về sự liên hệ giữa hai vấn đề đó không phải là dễ dàng. Vì vậy, tôi xin khảo sát về vấn đề thứ nhì trên đây.

        2. Đầu tiên, chúng ta có thể mong đợi xã hội loài người trong thế kỷ 21 sẽ như thế nào? Nếu chúng ta lấy khởi điểm là ngày nay để xét thì chúng ta có thể tưởng tượng những điểm sau đây:

  ♦ Xã hội nặng về tin học sẽ xuất hiện một cách cụ thể
  ♦ Xã hội toàn cầu hóa và quốc tế hóa sẽ dần dần thực hiện.

        Cách suy tư và lối sống của một xã hội như vậy sẽ dẫn tới những thay đổi quan trọng. Về cách suy tư, trong xã hội hiện nay hoặc trong thời của xã hội tiền kỹ nghệ hóa, người ta cần tới lối suy nghĩ phân tích và hợp lý. Nhưng trong tương lai người ta sẽ cần tới lối suy nghĩ tổng hợp hoặc bằng trực giác. Về vấn đề lối sống, chúng ta có nên thay đổi lối sống cạnh tranh nhau hiện nay sang lối sống hợp tác với nhau hay không?

        Và Phật giáo nên thích ứng như thế nào với một xã hội như vậy trong thế kỷ 21? Hoặc là Phật giáo phải như thế nào để có thể dẫn dắt một xã hội như vậy? Trước khi bàn về vấn đề này, tôi xin xét xem lập trường của Phật giáo trong thế kỷ 20 này là gì?

        Chúng ta hiểu rằng cho tới ngày nay, trong quá trình phát triển Phật giáo đã phân chia thành nhiều tông phái. Hiện tượng điển hình xuất hiện ở Nhật Bổn, nhưng ở Trung Hoa và Hàn Quốc cũng có những phát triển như vậy.

        Mặt khác, loại Phật giáo trí thức cũng đã phát triển. Thời xưa ở Trung Hoa, Hàn Quốc và Nhật Bổn, Phật giáo trí thức là nến móng của Phật học. Nói cách khác, nhờ đặt căn bản vào đó mà Phật giáo trí thực hiện đại đã đạt được rất nhiều công trình.

        Phật giáo mô tả như trên đây là gì? Dường như nó đặt cơ sở trên lối suy nghĩ phân tích và thái độ ganh đua.

        Như đã đề cập, Phật giáo đạt được những công trình trong lối suy tư hợp lý, đặt cơ sở trên thành quả của Phật giáo trí thức. Nhưng chúng ta hoài nghi rằng với tính cách là một tôn giáo hiện đại, Phật giáo có được trang bị đúng cách hay không.

        Một mặt, Phật giáo đã sanh ra một chủ nghĩa hình thức, tiêu biểu là những nghi thức Phật giáo trong nghi lễ tống táng, và cũng sanh ra loại Phật giáo của kỹ nghệ du lịch. Mặc khác, có rất nhiều nan đề trong xã hội hiện đại. Có lẽ Phật giáo không thể đối phó với những nan đề đó, với bản chất là một tôn giáo.

        Vì thế, Phật giáo trong thế kỷ 20 đã trở thành đối tượng của sự phê phán từ mọi mặt. Bây giờ đã đến lúc chúng ta phải xác định một hướng đi mới cho Phật giáo.

        3. Vậy thì, chúng ta nên phát triển Phật giáo như thế nào trong thế kỷ 21?

        Tôi cho rằng chủ đề này không phải là tiên đoán những gì mà Phật giáo sẽ ứng xử với những hiện tượng xã hội có thể sẽ xảy ra trong thế kỷ 21, mà là Phật giáo hãy đảm nhiệm vai trò chủ đạo trong việc hướng dẫn xã hội loài người trong thế kỷ 21. Đây là một chủ đề có tính cách tích cực hơn để chúng ta xét tới

        Trước tiên, nhìn từ góc cạnh của xã hội mạnh về thông tin, Phật giáo đã có sẵn nhiều loại thông tin và có những nguyên tắc đối ứng. Nói cách khác, Phật giáo đã có 84,000 pháp môn, tức là đã có nhiều loại thông tin khác nhau. Mặt khác, vì Phật giáo có thể dùng thuyết Duyên Khởi để đối ứng với các vấn đề, cho nên Phật giáo đã có sẵn nguyên tắc để dẫn đạo cho nguyên tắc thông tin Nguyên tắc này của Phật giáo chắc chắn sẽ đủ sức để chỉ đạo cho một xã hội quốc tế hóa và toàn cầu hóa.

        Như đã nói trên đây, thuyết Duyên Khởi không những sẽ trở thành nền tảng của tư tưởng Phật giáo mà còn là nền tảng của chính Phật giáo. Tuy nhiên, tại sao Phật giáo hiện đại chân chính của nó, một cách sâu xa vào xã hội hiện đại? Phải chăng vì Phật giáo đã mất đi nguyên lý căn bản của nó trong cách suy tư phân biệt và hợp lý? Vì vậy, tôi cho rằng điều gọi là sự phát triển của Phật giáo trong thế kỷ 21 nên đặt căn bản trên Phật giáo trí thức - được coi là một sản phẩm của thời hiện đại và tinh thần căn bản của Phật giáo.

        4. Về phương diện này chúng ta nên xét tới những điểm sau đây:


i. Thay đổi từ xu hướng phân tích sang chủ nghĩa tổng hợp,
ii. Thay đổi từ chủ nghĩa duy lý sang xu hướng trực giác,
iii.Thay đổi từ xu hướng đối nghịch và cạch tranh sang xu

    hướng hòa đồng và cộng tác.

        Nếu không xác quyết ba điểm này thì có lẽ Phật giáo sẽ không thể phát triển trong thế kỷ 21. Chúng ta có thể xét tới việc ứng dụng Phật giáo Thiền tông hoặc Phật giáo Mật tông để đối phó với những vấn đề của thế kỷ 21, vì hai tông phái này hiện nay đã được nhiều người trong những xã hội Mỹ Châu và Âu Châu biết đến. Tôi tin rằng đây là sự kiện không thể làm ngơ, vì Thiền tông và Mật tông đã đi tiên phong trong việc định hướng cho tương lai.  Tuy nhiên, nếu những tông phái đó mất đi tinh thần căn bản của Phật giáo thì sẽ trở thành vô bổ.

        Tôi tin rằng Phật giáo trong thế kỷ 21 nên chú tâm vào những vấn đề thuộc về kinh tế hơn là những vấn đề thuộc về tư tưởng. Vì vậy, tôi nghĩ rằng Phật giáo trong thế kỷ 21 nên cứu xét phương cách để đối phó với những vấn đề kinh thế.


 
                                                                        tiếp      


      Giới Thiệu Tác Phẩm:     

Chùa Diệu Pháp - DIEU PHAP TEMPLE - TĐGHPGVNTN
Phật Giáo và Tâm Lý Học Hiện ĐạiChùa Diệu Pháp - DIEU PHAP TEMPLE - TĐGHPGVNTN
Nhiệm Mầu Từng Giọt Nắng Rơi


Chùa Diệu Pháp - DIEU PHAP TEMPLE - TĐGHPGVNTN
ENGLISH  | Trang Chủ  | Tác Phẩm  | Tin Tức / Chương Trình  | Nghiên Cứu Phật Học  | Hình Ảnh  | Tư Liệu  | Kết Trang

Mọi tin tức, bài vở, hoặc ý kiến xây dựng xin liên lạc:
311 E. Mission Rd, San Gabriel, CA 91776 USA • Phone: (626) 614-0566 • Fax: (626) 286-8437 • e-mail: thichvienly@gmail.com

This site has been accessed   Hit Counter   times since August 2005.