Chùa Diệu Pháp - DIEU PHAP TEMPLE - TĐGHPGVNTN
 
ENGLISH  | Trang Chủ  | Tác Phẩm  | Tin Tức / Chương Trình  | Nghiên Cứu Phật Học  | Hình Ảnh  | Tư Liệu  | Kết Trang

Phật Pháp Hàng Tuần Tại Chùa Diệu Pháp - 2018

Chủ Nhật 30-12-2018

Chủ Nhật 23-12-2018

Chủ Nhật 16-12-2018

Chủ Nhật 09-12-2018

Chủ Nhật 02-12-2018

Chủ Nhật 21-10-2018

Chủ Nhật 14-10-2018

Chủ Nhật 07-10-2018

Chủ Nhật 30-09-2018

Chủ Nhật 23-09-2018

Chủ Nhật 16-09-2018

Chủ Nhật 09-09-2018

Chủ Nhật 12-08-2018

Chủ Nhật 08-07-2018

Chủ Nhật 05-08-2018

Chủ Nhật 7-1-2018

Chủ Nhật 8-4-2018

Chủ Nhật 1-4-2018

Chủ Nhật 25-03-2018

Chủ Nhật 04-02-2018

Chủ Nhật 28-01-2018

Chủ Nhật 12-11-2017

Chủ Nhật 22-10-2017

Chủ Nhật 01-10-2017

Chủ Nhật 17-09-2017

**********


                                                                         

Chùa Diệu Pháp - DIEU PHAP TEMPLE - TĐGHPGVNTN
ENGLISH  | Trang Chủ  | Tác Phẩm  | Tin Tức / Chương Trình  | Nghiên Cứu Phật Học  | Hình Ảnh  | Tư Liệu  | Kết Trang

Mọi tin tức, bài vở, hoặc ý kiến xây dựng xin liên lạc:
311 E. Mission Rd, San Gabriel, CA 91776 USA • Phone: (626) 614-0566 • Fax: (626) 286-8437 • e-mail: thichvienly@gmail.com

This site has been accessed   Hit Counter   times since August 2005.