Chùa Diệu Pháp - DIEU PHAP TEMPLE - TĐGHPGVNTN
 
ENGLISH  | Trang Chủ  | Tác Phẩm  | Tin Tức / Chương Trình  | Nghiên Cứu Phật Học  | Hình Ảnh  | Tư Liệu  | Kết Trang

CUNG TỐNG KIM QUAN VÀ TRÀ TỲ
(Lúc 10 giờ sáng Thứ Năm, ngày 05 tháng 4 năm 2018, nhằm ngày 20 tháng 2 năm Mậu Tuất)
 

1-2-CUNG TỐNG

1-3-CUNG TỐNG

1-4-CUNG TỐNG

1-5-CUNG TỐNG

1-6-CUNG TỐNG

1-7-CUNG TỐNG

1-8-CUNG TỐNG

1-9-CUNG TỐNG

2-1-DI QUAN

2-2-DI QUAN

2-3-DI QUAN

2-4-DI QUAN

2-5-DI QUAN

2-6-DI QUAN

3-1-TIỄN BIỆT

3-2-TIỄN BIỆT

3-3-TIỄN BIỆT

3-4-TIỄN BIỆT

3-5-TIỄN BIỆT

3-6-TIỄN BIỆT

3-7-TIỄN BIỆT

3-8-TIỄN BIỆT

4-1-LỄ TRÀ TỲ

4-2-LỄ TRÀ TỲ

4-3-LỄ TRÀ TỲ

4-4-LỄ TRÀ TỲ

5-1-LỄ AN VỊ

5-2-LỄ AN VỊ

**********


                                                                         

Chùa Diệu Pháp - DIEU PHAP TEMPLE - TĐGHPGVNTN
ENGLISH  | Trang Chủ  | Tác Phẩm  | Tin Tức / Chương Trình  | Nghiên Cứu Phật Học  | Hình Ảnh  | Tư Liệu  | Kết Trang

Mọi tin tức, bài vở, hoặc ý kiến xây dựng xin liên lạc:
311 E. Mission Rd, San Gabriel, CA 91776 USA • Phone: (626) 614-0566 • Fax: (626) 286-8437 • e-mail: thichvienly@gmail.com

This site has been accessed   Hit Counter   times since August 2005.