Chùa Diệu Pháp - DIEU PHAP TEMPLE - TĐGHPGVNTN
 
ENGLISH  | Trang Chủ  | Tác Phẩm  | Tin Tức / Chương Trình  | Nghiên Cứu Phật Học  | Hình Ảnh  | Tư Liệu  | Kết Trang

PHÚNG VIẾNG - TƯỞNG NIỆM - PHÁT BIỂU
TẠI CHÙA DIỆU PHÁP

1-1-PHÚNG VIẾNG

1-2-PHÚNG VIẾNG

1-3-PHÚNG VIẾNG

1-4-PHÚNG VIẾNG

2-1-ĐÊM TƯỞNG NIỆM ÂN SƯ

2-2-ĐÊM TƯỞNG NIỆM ÂN SƯ

2-3-ĐÊM TƯỞNG NIỆM ÂN SƯ

2-4-ĐÊM TƯỞNG NIỆM ÂN SƯ

3-1-PHÁT BIỂU

3-2-PHÁT BIỂU

3-3-PHÁT BIỂU

3-4-PHÁT BIỂU

3-5-PHÁT BIỂU

3-6-PHÁT BIỂU

3-7-PHÁT BIỂU

3-11-PHÁT BIỂU

3-12-PHÁT BIỂU

3-13-PHÁT BIỂU

3-14-PHÁT BIỂU

3-15-PHÁT BIỂU

3-16-PHÁT BIỂU

3-17-PHÁT BIỂU

3-18-PHÁT BIỂU

3-19-PHÁT BIỂU

3-20-PHÁT BIỂU

**********


                                                                         

Chùa Diệu Pháp - DIEU PHAP TEMPLE - TĐGHPGVNTN
ENGLISH  | Trang Chủ  | Tác Phẩm  | Tin Tức / Chương Trình  | Nghiên Cứu Phật Học  | Hình Ảnh  | Tư Liệu  | Kết Trang

Mọi tin tức, bài vở, hoặc ý kiến xây dựng xin liên lạc:
311 E. Mission Rd, San Gabriel, CA 91776 USA • Phone: (626) 614-0566 • Fax: (626) 286-8437 • e-mail: thichvienly@gmail.com

This site has been accessed   Hit Counter   times since August 2005.