Chùa Diệu Pháp - DIEU PHAP TEMPLE - TĐGHPGVNTN
 
ENGLISH  | Trang Chủ  | Tác Phẩm  | Tin Tức / Chương Trình  | Nghiên Cứu Phật Học  | Hình Ảnh  | Tư Liệu  | Kết Trang

 
 
Tư Liệu
Hình Ảnh
 
 


HÌNH ẢNH  Hình Ảnh Đại Lễ Vu Lan 2007

  Hình Ảnh Lễ Trai Đàn Chẩn Tế 2007

  Hình Ảnh Mùa An Cư Kiết Hạ Mùa 2007

  Hình Ảnh Buổi Khai Giảng Khóa Tu Học Mùa Hè 2007

  Hình Ảnh Đại Lễ Phật Đản PL. 2551

  Hình Ảnh Lễ Rước Giao Thừa và Ngày Mùng Một Tết Đinh Hợi  
  Hình Ảnh Tiệc Tất Niên  
  Hình Ảnh Tiệc Công Đức Gây Quỹ Xây Dựng Tu Viện Bảo Pháp

  Hình Ảnh Đại Lễ Vu Lan, PL: 2550  

  Hình Ảnh Sinh Hoạt của Gia Đình Phật Tử Chánh Đạo  

  Hình Ảnh Lễ Rước Giao Thừa và Vía Đức Phật Di Lặc - Xuân Bính Tuất

  Hình Ảnh Buổi Tiệc Tất Niên Cuối Năm Ất Dậu

  Hình Ảnh Khóa Tu Học Mùa Đông Tại Tu Viện Bảo Pháp

  Hình Ảnh Tu Viện Bảo Pháp

  Hình Ảnh Đại Lễ Vu Lan, PL. 2549

Hình Ảnh Lễ Chẩn Tế

  Hình Ảnh Lưu Niệm Khóa An Cư Kiết Hạ Năm 2005

  Hình Ảnh Khóa An Cư Kiết Hạ Năm 2005

  Hình Ảnh Các Vị A La Hán

Hình Ảnh Đại Lễ Phật Đản PL. 2549


  Hình Ảnh Chùa Diệu Pháp


  Hình Ảnh Lễ Khai Kinh Hoa Nghiêm

 

Chùa Diệu Pháp - DIEU PHAP TEMPLE - TĐGHPGVNTN
ENGLISH  | Trang Chủ  | Tác Phẩm  | Tin Tức / Chương Trình  | Nghiên Cứu Phật Học  | Hình Ảnh  | Tư Liệu  | Kết Trang

Mọi tin tức, bài vở, hoặc ý kiến xây dựng xin liên lạc:
311 E. Mission Rd, San Gabriel, CA 91776 USA • Phone: (626) 614-0566 • Fax: (626) 286-8437 • e-mail: thichvienly@gmail.com

This site has been accessed   Hit Counter   times since August 2005.