Chùa Diệu Pháp - DIEU PHAP TEMPLE - TĐGHPGVNTN
 
ENGLISH  | Trang Chủ  | Tác Phẩm  | Tin Tức / Chương Trình  | Nghiên Cứu Phật Học  | Hình Ảnh  | Tư Liệu  | Kết Trang

 
 
Tư Liệu
Hình Ảnh
 
 


HÌNH ẢNH  Hình Ảnh Đại Lễ Phật Đản 2018

  Hình Ảnh Hình Ảnh VÒNG HOA VÀ XE TANG

  Hình Ảnh CUNG TỐNG KIM QUAN VÀ TRÀ TỲ

  Hình Ảnh PHÚNG VIẾNG-TƯỞNG NIỆM-PHÁT BIỂU

  Hình Ảnh Lễ Nhập Quan và Thọ Tang Hòa Thượng Thích Viên Thành tại Chùa Diệu Pháp

  KỸ YẾU CỐ HÒA THƯỢNG THÍCH VIÊN THÀNH

  Cáo Bạch Hòa Thượng Thích Viên Thành đã thâu thần thị tịch

  Hình Ảnh Kỷ Niệm 30 Năm Thành Lập Chùa Diệu Pháp

  Hình Ảnh Đại Lễ Vu Lan 2017

  Hình Ảnh Đại Lễ Vu Lan 2007

  Hình Ảnh Lễ Trai Đàn Chẩn Tế 2007

  Hình Ảnh Mùa An Cư Kiết Hạ Mùa 200

  Hình Ảnh Buổi Khai Giảng Khóa Tu Học Mùa Hè 2007

  Hình Ảnh Đại Lễ Phật Đản PL. 2551

  Hình Ảnh Lễ Rước Giao Thừa và Ngày Mùng Một Tết Đinh Hợi

  Hình Ảnh Tiệc Tất Niên

  Hình Ảnh Tiệc Công Đức Gây Quỹ Xây Dựng Tu Viện Bảo Pháp

  Hình Ảnh Đại Lễ Vu Lan, PL: 2550

  Hình Ảnh Sinh Hoạt của Gia Đình Phật Tử Chánh Đạo

  Hình Ảnh Lễ Rước Giao Thừa và Vía Đức Phật Di Lặc - Xuân Bính Tuất

  Hình Ảnh Buổi Tiệc Tất Niên Cuối Năm Ất Dậu

  Hình Ảnh Khóa Tu Học Mùa Đông Tại Tu Viện Bảo Pháp

  Hình Ảnh Tu Viện Bảo Pháp

  Hình Ảnh Đại Lễ Vu Lan, PL. 2549

  Hình Ảnh Lễ Chẩn Tế

  Hình Ảnh Lưu Niệm Khóa An Cư Kiết Hạ Năm 2005

  Hình Ảnh Khóa An Cư Kiết Hạ Năm 2005

  Hình Ảnh Đại Lễ Phật Đản PL. 2549

  Hình Ảnh Chùa Diệu Pháp

  Đại Tạng Kinh - Mục Lục

 

Chùa Diệu Pháp - DIEU PHAP TEMPLE - TĐGHPGVNTN
ENGLISH  | Trang Chủ  | Tác Phẩm  | Tin Tức / Chương Trình  | Nghiên Cứu Phật Học  | Hình Ảnh  | Tư Liệu  | Kết Trang

Mọi tin tức, bài vở, hoặc ý kiến xây dựng xin liên lạc:
311 E. Mission Rd, San Gabriel, CA 91776 USA • Phone: (626) 614-0566 • Fax: (626) 286-8437 • e-mail: thichvienly@gmail.com

This site has been accessed   Hit Counter   times since August 2005.