Chùa Diệu Pháp - DIEU PHAP TEMPLE - TĐGHPGVNTN
 
ENGLISH  | Trang Chủ  | Tác Phẩm  | Tin Tức / Chương Trình  | Nghiên Cứu Phật Học  | Hình Ảnh  | Tư Liệu  | Kết Trang


Kinh Điển
Luật Giải
Luận Giải
Thiền Học
Tịnh Độ
Thơ Văn
Phật Học Cơ Bản
Nghi Lễ Phật Giáo
Lịch Sử Phật Giáo
Phật Giáo & Đời Sống
Tạp Chí Văn Nghệ
Tác Giả & Dịch Giả
 
 


THẮNG MAN GIẢNG LUẬN
Zrìmàlà-siưha-nàda-sùtra-vyàkhyà

Dịch Giả: Thích Tuệ SỹMỤC LỤC

LỜI TỰA
 1. PHẦN I - GIẢNG LUẬN
  1. Giới Thiệu Tổng Quát
  2. Bồ Đề Tâm và Quy Y
  3. Bồ Tát Giới
  4. Bồ Tát Nguyện
  5. Bồ Tát Hành
  6. Cứu Cánh của Bồ Tát Đạo
  7. Thánh Đế và Niết Bàn
  8. Như Lai Tạng
  9. Pháp Thân
  10. Nhân Cách Lý Tưởng

   

 2. PHẦN II - PHIÊN DỊCH KINH VĂN
  1. Phẩm Tính Siêu Việt của Như Lai
  2. Mười Đại Thọ
  3. Ba Đại Nguyện
  4. Nhiếp Thọ
  5. Nhất Thừa
  6. Vô Biên Thánh Đế
  7. Như Lai Tạng
  8. Pháp Thân
  9. Nghĩa Lý Không Che Lấp Chân Thật
  10. Một Đế
  11. Một Sở Y
  12. Điên Đảo và Chân Thật
  13. Tự Tánh Thanh Tịnh
  14. Con Người Đích Thực
  15. Thắng Man Sư Tử Hống
  16. Thư Mục Tham Khảo
   

Source: thuvienhoasen.org


Chùa Diệu Pháp - DIEU PHAP TEMPLE - TĐGHPGVNTN
ENGLISH  | Trang Chủ  | Tác Phẩm  | Tin Tức / Chương Trình  | Nghiên Cứu Phật Học  | Hình Ảnh  | Tư Liệu  | Kết Trang

Mọi tin tức, bài vở, hoặc ý kiến xây dựng xin liên lạc:
311 E. Mission Rd, San Gabriel, CA 91776 USA • Phone: (626) 614-0566 • Fax: (626) 286-8437 • e-mail: thichvienly@gmail.com

This site has been accessed   Hit Counter   times since August 2005.