Chùa Diệu Pháp - DIEU PHAP TEMPLE - TĐGHPGVNTN
 
ENGLISH  | Trang Chủ  | Tác Phẩm  | Tin Tức / Chương Trình  | Nghiên Cứu Phật Học  | Hình Ảnh  | Tư Liệu  | Kết Trang


Kinh Điển
Luật Giải
Luận Giải
Thiền Học
Tịnh Độ
Thơ Văn
Phật Học Cơ Bản
Nghi Lễ Phật Giáo
Lịch Sử Phật Giáo
Phật Giáo & Đời Sống
Tạp Chí Văn Nghệ
Tác Giả & Dịch Giả
 
 


LUẬN THÀNH DUY THỨC
Việt Dịch: Thích Tuệ SỹMỤC LỤC

Tựa Quy Kính
 1. CHƯƠNG I - BIỂU HIỆN CỦA THỨC
  1. Tiết I - Ngã và Pháp
  2. Tiết II - Tổng Kết

   

 2. CHƯƠNG II - A-LẠI-DA THỨC
  1. Tiết I - Định Danh
  2. Tiết II - Chủng Tử
  3. Tiết III - Hành Tướng và Sở Duyên
  4. Tiết IV - Tâm Sở Tương Ưng
  5. Tiết V - Bản Chất
  6. Tiết VI - Thức Hằng Chuyển
  7. Tiết VII - Xả A-Lại-Da
   

Source: thuvienhoasen.org


Chùa Diệu Pháp - DIEU PHAP TEMPLE - TĐGHPGVNTN
ENGLISH  | Trang Chủ  | Tác Phẩm  | Tin Tức / Chương Trình  | Nghiên Cứu Phật Học  | Hình Ảnh  | Tư Liệu  | Kết Trang

Mọi tin tức, bài vở, hoặc ý kiến xây dựng xin liên lạc:
311 E. Mission Rd, San Gabriel, CA 91776 USA • Phone: (626) 614-0566 • Fax: (626) 286-8437 • e-mail: thichvienly@gmail.com

This site has been accessed   Hit Counter   times since August 2005.