Chùa Diệu Pháp - DIEU PHAP TEMPLE - TĐGHPGVNTN
 
ENGLISH  | Trang Chủ  | Tác Phẩm  | Tin Tức / Chương Trình  | Nghiên Cứu Phật Học  | Hình Ảnh  | Tư Liệu  | Kết Trang


Kinh Điển
Luật Giải
Luận Giải
Thiền Học
Tịnh Độ
Thơ Văn
Phật Học Cơ Bản
Nghi Lễ Phật Giáo
Lịch Sử Phật Giáo
Phật Giáo & Đời Sống
Tạp Chí Văn Nghệ
Tác Giả & Dịch Giả
 
 

Pháp Sự Khoa Nghi Quyển III
Thích Huyền Quang

                                                                                                           Tiếp NGHI TRÀ TỲ – HỎA TÁNG
(Bài này xếp sau nghi hạ huyệt nếu làm lễ hỏa táng).  

 

- CHỦ LỄ CÓ MẤY LỜI SAU CÙNG :

            Thưa vong linh :

                        Khi vong linh còn tại nhật đã biết :

                        Lửa trong thân của vong linh mới đây đã tắt,

                        Giờ phải nhờ lửa ngoài trời hỏa táng thân này.

                        Cuộc đời trần thế của vong linh đến đây,

                        Mọi việc coi như đã hết.

            Tuy nhiên,

                        Chơn tánh vốn không già không chết;

                        Theo nghiệp khiên sanh tử thăng trtầm.

                        Hơi cá tâm biển rộng ai tầm?

                        Dấu chim thức trời cao nào biết?

                                    Sanh ly tử biệt,

                                    Một việc đau lòng.

                                    Chỉ biết cầu mong,

                                    Phật từ tiếp độ.

                        Nhớ thuở ấy nhục thân Phật Tổ,

                        Vào kim lô làm phép trà tỳ,

                        Nghĩ giờ này di thể vô tri,

                        Đến ngỏa thất nhận nghi hỏa táng.

            Để rồi :

                                    Bụi tro phân tán,

                                    Cốt cách thu hoàn.

                                    Bảo tháp mật tàng,

                                    (hay, Từ đường cung phụng)

                                    Nghìn thu an nghỉ.

            - CHỦ LỄ XƯỚNG :

                        Đưa quan tài vào đài hỏa táng.

            (Tụng : Đại bi và các bài nguyện như ở trang 37, 38...)

            - HỒI HƯỚNG :

                                    Nguyện tiêu...

                                    Nguyện sanh...

            - CHỦ LỄ XƯỚNG :

                                    Lễ nghi hỏa táng,

                                    Việc đã viên hoàn,

                                    Tang chủ họ hàng,

                                    Lễ thành bốn lạy.

            (Chủ lễ nhớ nhắc nhở Tang chủ có đôi lời cảm ơn và xin lỗi những thiếu xót trong tang sự).

            - CHỦ LỄ XƯỚNG :

                        Tang chủ, quyến thuộc rước linh mô (hình ảnh, long vị,...) về lại gia đường.

 


                                                                                                               Tiếp 


Chùa Diệu Pháp - DIEU PHAP TEMPLE - TĐGHPGVNTN
ENGLISH  | Trang Chủ  | Tác Phẩm  | Tin Tức / Chương Trình  | Nghiên Cứu Phật Học  | Hình Ảnh  | Tư Liệu  | Kết Trang

Mọi tin tức, bài vở, hoặc ý kiến xây dựng xin liên lạc:
311 E. Mission Rd, San Gabriel, CA 91776 USA • Phone: (626) 614-0566 • Fax: (626) 286-8437 • e-mail: thichvienly@gmail.com

This site has been accessed   Hit Counter   times since August 2005.