Chùa Diệu Pháp - DIEU PHAP TEMPLE - TĐGHPGVNTN
 
ENGLISH  | Trang Chủ  | Tác Phẩm  | Tin Tức / Chương Trình  | Nghiên Cứu Phật Học  | Hình Ảnh  | Tư Liệu  | Kết Trang


Kinh Điển
Luật Giải
Luận Giải
Thiền Học
Tịnh Độ
Thơ Văn
Phật Học Cơ Bản
Nghi Lễ Phật Giáo
Lịch Sử Phật Giáo
Phật Giáo & Đời Sống
Tạp Chí Văn Nghệ
Tác Giả & Dịch Giả
 
 

Pháp Sự Khoa Nghi Quyển III
Thích Huyền Quang

                                                                                                           Tiếp THIẾP THỈNH VONG VU LAN
 

Tam Bảo Pháp đàn.

                                    Bốn đàn gởi thiếp thỉnh :

                                                Chư vị vong linh Vu Lan phó hội.

                        Sa môn Thích... phụng hành pháp sự.

                        Nam mô Bổn tự và Thập phương Phật tử thiết nghĩ rằng :

                                    Bổn tự lịch đại hữu công các tiên linh,

                                                Thập phương Phật tử trí tự chư vong giả,

                                    Và Cửu Huyền Thất Tổ lịch đại tôn thân.

                                                     Sống thác bao lần,

                                                     Khổ vui mấy độ,

                                                     Một đi thiên cổ,

                                                     Nào biết về đâu!

                                                     Ba cõi dãi dầu,

Sáu đường mang mác.

                                    Nay gặp tiết Trung Nguyên xá tội,

                                    Thiết trai đàn tiến bạt chư linh.

                        Giờ thì :

                                                     Đạo tràng đã mở,

                                                     Pháp sự cử hành,

                                                     Gởi một thiếp văn,

                                                     Triệu thỉnh chư linh,

                                                     Đồng về Bổn tự;

                                                     Nghe kinh thọ lễ,

                                                     Ngộ tánh siêu sanh,

                                                     Chín phẩm ghi danh,

                                                     Muôn đời an mạng.

                        Và mong rằng :

                                    Ông bà cha mẹ bảy đời (Thất Tổ) xin gia hộ cho :

                                    Nội ngoại cháu con chín hệ ( cửu huyền),

                                    Thuận hòa hiếu đễ, lạc nghiệp an cư,

                                    No ấm có dư, phước duyên không thiếu.

                        Nay thiếp thỉnh :

                                    Bổn tự lịch đại hữu công các tiên linh,

                                    Thập phương Phật tử trí tự chư vong giả.

                                                Minh trung thâu chấp.

Nay, ngày... tháng bảy năm... PL. 25...

                                                Nhất Như Lai Tâm.

            Sau đây là phương danh chư vị vong linh có đăng ký lại :

                        Họ... Tên...

                        Họ... Tên...

                        v.v...

 


                                                                                                               Tiếp 


Chùa Diệu Pháp - DIEU PHAP TEMPLE - TĐGHPGVNTN
ENGLISH  | Trang Chủ  | Tác Phẩm  | Tin Tức / Chương Trình  | Nghiên Cứu Phật Học  | Hình Ảnh  | Tư Liệu  | Kết Trang

Mọi tin tức, bài vở, hoặc ý kiến xây dựng xin liên lạc:
311 E. Mission Rd, San Gabriel, CA 91776 USA • Phone: (626) 614-0566 • Fax: (626) 286-8437 • e-mail: thichvienly@gmail.com

This site has been accessed   Hit Counter   times since August 2005.