Chùa Diệu Pháp - DIEU PHAP TEMPLE - TĐGHPGVNTN
 
ENGLISH  | Trang Chủ  | Tác Phẩm  | Tin Tức / Chương Trình  | Nghiên Cứu Phật Học  | Hình Ảnh  | Tư Liệu  | Kết Trang


Kinh Điển
Luật Giải
Luận Giải
Thiền Học
Tịnh Độ
Thơ Văn
Phật Học Cơ Bản
Nghi Lễ Phật Giáo
Lịch Sử Phật Giáo
Phật Giáo & Đời Sống
Tạp Chí Văn Nghệ
Tác Giả & Dịch Giả
 
 

Pháp Sự Khoa Nghi Quyển III
Thích Huyền Quang

                                                                                                           Tiếp ĐIỆP CẤP VONG LINH VU LAN
 

Vu lan kỳ siêu Pháp đàn.

                                   Bổn đàn gởi điệp cấp vong linh,

                                    Sa môn Thích... phụng hành pháp sự.

                        Nay Bổn tự và Thập phương Phật tử thiết nghĩ rằng :

                                    Bổn tự lịch đại hữu công các tiên linh,

                                    Thập phương Phật tử trí tự chư vong giả.

                                    Từ ngày cõi trần từ giã, cảnh lạ đi vào,

                                    Vui khổ thế nào, chưa ai hay biết!

                        Nay gặp Vu Lan thắng hội, xả tội vong nhân,

                                    Tất cả ân cần, lập đàn tiến bạt.

                        Giờ này : 

                                    Đạo tràng hoàn mãn, gởi một điệp văn,

                                    Cấp phát chư Linh, giữ làm công cứ;

                                    Trên đường qui khứ, mọi việc an lành,

                                    Lạc quốc vãng sanh, tiêu diêu tự tại.

            Và mong rằng, ông bà cha mẹ quá khứ thường gia hộ cho :

                                    Cháu con nội ngoại còn hiện tại,

                                    Được mọi sự an lành may mắn,

                                                Hiếu thảo thuận hòa,

                                                Thương mẹ kính cha,

                                                Yêu dòng quí họ.

                        Nay điệp cấp :

                                    Bổn tự lịch đại hữu công các tiên linh,

                                    Thập phương Phật tử trí tự chư vong giả.

                                                Minh trung thâu chấp.

                                                     Nay, ngày rằm tháng bảy năm... PL. 25...

                                                                        Nhất Như Lai Tâm.

            Sau  đây là phương danh chư vị vong linh có đăng ký lại :

                        Họ... Tên...

                        Họ... Tên...

                        v.v...

 


                                                                                                               Tiếp 


Chùa Diệu Pháp - DIEU PHAP TEMPLE - TĐGHPGVNTN
ENGLISH  | Trang Chủ  | Tác Phẩm  | Tin Tức / Chương Trình  | Nghiên Cứu Phật Học  | Hình Ảnh  | Tư Liệu  | Kết Trang

Mọi tin tức, bài vở, hoặc ý kiến xây dựng xin liên lạc:
311 E. Mission Rd, San Gabriel, CA 91776 USA • Phone: (626) 614-0566 • Fax: (626) 286-8437 • e-mail: thichvienly@gmail.com

This site has been accessed   Hit Counter   times since August 2005.