Chùa Diệu Pháp - DIEU PHAP TEMPLE - TĐGHPGVNTN
 
ENGLISH  | Trang Chủ  | Tác Phẩm  | Tin Tức / Chương Trình  | Nghiên Cứu Phật Học  | Hình Ảnh  | Tư Liệu  | Kết Trang


Kinh Điển
Luật Giải
Luận Giải
Thiền Học
Tịnh Độ
Thơ Văn
Phật Học Cơ Bản
Nghi Lễ Phật Giáo
Lịch Sử Phật Giáo
Phật Giáo & Đời Sống
Tạp Chí Văn Nghệ
Tác Giả & Dịch Giả
 
 

Pháp Sự Khoa Nghi Quyển III
Thích Huyền Quang

                                                                                                           Tiếp THIẾP THỈNH VONG
(Tuần thất)


Giác hoàng Bảo đàn.

                                    Bổn đàn gởi thiếp thỉnh vong linh.

                                                A Di Đà Phật chứng minh!

                                    Sa môn Thích... phụng hành pháp sự.

                        Nay có Tang chủ (trai chủ)... cùng cả gia quyến ở xã... huyện... tỉnh...

            Rất đau thương vì vong linh (tên họ)…..., pháp danh... (1) một vị hương linh.

            Nguyên sanh ngày... tháng... năm... từ trần ngày... tháng... năm...

                        Than ôi vong linh!

                                    Từ và đường lạ chưa biết vào đâu;

                                    Lòng những lo âu, cậy Tăng tiến bạt.

                        Nay thời :

                                    Đạo tràng vừa mở, gời một thiếp văn,

                                    Triệu thỉnh vong linh, về nhà (chùa) thọ lễ;

                                    Nghe lời kinh kệ, tội nghiệp sạch trong,

                                    Thấy tánh tỏ lòng, vãng sanh Tịnh độ.

                        Và mong rằng :

                                                Âm dương hai nẻo,

                                                Sanh tử khác đường,

                                                Nhờ một nén hương,

                                                Vong linh cảm cách.

                        Nay thiếp thỉnh vong linh (tên họ)...

                                                                              Minh trung thâu chấp.

Nay, ngày... tháng... năm... PL. 254...

Nhất Như Lai Tâm.

            Ghi chú :

                        (1) Một vị hương linh.

                                    Nguyên sanh ngày... tháng... năm...

 


                                                                                                               Tiếp 


Chùa Diệu Pháp - DIEU PHAP TEMPLE - TĐGHPGVNTN
ENGLISH  | Trang Chủ  | Tác Phẩm  | Tin Tức / Chương Trình  | Nghiên Cứu Phật Học  | Hình Ảnh  | Tư Liệu  | Kết Trang

Mọi tin tức, bài vở, hoặc ý kiến xây dựng xin liên lạc:
311 E. Mission Rd, San Gabriel, CA 91776 USA • Phone: (626) 614-0566 • Fax: (626) 286-8437 • e-mail: thichvienly@gmail.com

This site has been accessed   Hit Counter   times since August 2005.