Chùa Diệu Pháp - DIEU PHAP TEMPLE - TĐGHPGVNTN
 
ENGLISH  | Trang Chủ  | Tác Phẩm  | Tin Tức / Chương Trình  | Nghiên Cứu Phật Học  | Hình Ảnh  | Tư Liệu  | Kết Trang


Kinh Điển
Luật Giải
Luận Giải
Thiền Học
Tịnh Độ
Thơ Văn
Phật Học Cơ Bản
Nghi Lễ Phật Giáo
Lịch Sử Phật Giáo
Phật Giáo & Đời Sống
Tạp Chí Văn Nghệ
Tác Giả & Dịch Giả
 
 

Pháp Sự Khoa Nghi Quyển III
Thích Huyền Quang

                                                                                                           Tiếp ĐIỆP CẤP VONG
(Tuần thất)


Tư minh kỳ siêu.

                                                A Di Đà Phật chứng minh!

                        Sa môn Thích... phụng hành pháp sự.

                        Nay có tang chủ (trai chủ) tên họ... và cả gia quyến ở xã... huyện... tỉnh...

            Đau thương vì vong linh... (1). Nguyên sanh ngày... tháng... năm..., từ trần ngày... tháng... năm... một vị hương linh.

                        Than ôi! Vong linh!

                                    Từ xa trần thế, chưa biết thăng trầm,

                                                Muốn báo ân thâm, phải nhờ tiếng bạt.

                        Nay thời :

                                    Đạo tràng hoàn mãn, gởi một điệp văn,

                                                Cấp phú vong linh, giữ làm công cứ,

                                    Nhờ công đức ấy, Cực lạc vãng sanh,

                                                Quan ải đi qua, thảy đều thông đạt.

                        Và nên hiểu rằng :

                                    Ta bà Cực lạc, cách biệt non sông,

                                                Nhất niệm cảm thông, ngại gì sống thác.

                        Nay Điệp cấp vong linh (tên họ)...

Minh trung thâu chấp.

Nay, ngày... tháng... năm... PL. 254...

Nhất Như Lai Tâm.

            Ghi chú :        

                        Tên họ tức là : “Đau thương vì vong linh (tên họ)... nguyên sanh...”

 


                                                                                                               Tiếp 


Chùa Diệu Pháp - DIEU PHAP TEMPLE - TĐGHPGVNTN
ENGLISH  | Trang Chủ  | Tác Phẩm  | Tin Tức / Chương Trình  | Nghiên Cứu Phật Học  | Hình Ảnh  | Tư Liệu  | Kết Trang

Mọi tin tức, bài vở, hoặc ý kiến xây dựng xin liên lạc:
311 E. Mission Rd, San Gabriel, CA 91776 USA • Phone: (626) 614-0566 • Fax: (626) 286-8437 • e-mail: thichvienly@gmail.com

This site has been accessed   Hit Counter   times since August 2005.