Chùa Diệu Pháp - DIEU PHAP TEMPLE - TĐGHPGVNTN
 
ENGLISH  | Trang Chủ  | Tác Phẩm  | Tin Tức / Chương Trình  | Nghiên Cứu Phật Học  | Hình Ảnh  | Tư Liệu  | Kết Trang


Kinh Điển
Luật Giải
Luận Giải
Thiền Học
Tịnh Độ
Thơ Văn
Phật Học Cơ Bản
Nghi Lễ Phật Giáo
Lịch Sử Phật Giáo
Phật Giáo & Đời Sống
Tạp Chí Văn Nghệ
Tác Giả & Dịch Giả
 
 

Pháp Sự Khoa Nghi Quyển III
Thích Huyền Quang

                                                                                                           Tiếp THIẾP THỈNH LINH
(Trong lễ cải táng mộ phần)


Cải tán kỳ siêu pháp đàn.

                                                Bổn đàn gởi thiếp văn triệu thỉnh.

                                                A Di Đà Phật chứng minh!

                                    Sa môn Thích... phụng hành pháp sự.

            Nay có hiếu chủ Phật tử... pháp danh và đồng hiếu quyến.

                        Thiết nghĩ rằng :

                                    Hiển khảo một vị hương linh...,

                                                Hiển tỷ và các vong linh...,

                                                                              Từ khi ra đi, thăng trầm nào biết;

                                    Bóng vang biền biệt, vui khổ ai hay!

                                                                              Cháu con hương lửa đêm ngày,

                                                Kỵ lạp cúng dường năm tháng.

                        Nhưng một nỗi niềm lo ngại khác :

                                                Gò hoang mả loạn, đất lở mồ xiêu,

            Do đó, vừa rồi con cháu xin phép ông bà cha mẹ, xin được cải tán mộ phần, đến nơi an ấm hơn.

                                    Hầu an thân người đã ra đi,

                                                                                    Ngõ mãn nguyện kẻ còn ở lại.

                        Nay thời

Pháp diên cập nhật,

Hiếu sự lâm thời,

                                                Thiếp văn triệu thỉnh mấy lời,

                                                Cảm cách lai lâm bổn tữ (gia tộc).

                                                Trai diên tham dự, kinh chú lắng nghe,

                                                Ngộ tánh tỏ lòng, siêu sinh tự tại.

                        Từ nay,

                                    Nắng mưa không còn sợ hãi,

                                                Mồ mả yên ấm lâu dài;

                                    Hương lửa chẳng ngại phôi phai,

                                                Sớm tối nhờ chùa vĩnh viễn,

                        Thiếp văn xin chuyển, đến các tiên linh,       

Vong ở u minh, cảm thông thâu chấp.

                        Nay thiếp thỉnh :

Các tiên linh, vong giả,

Minh trung chấp chiếu,

Nay, ngày... tháng... năm...., PL. 254...

Nhất Như Lai Tâm.

 


                                                                                                               Tiếp 


Chùa Diệu Pháp - DIEU PHAP TEMPLE - TĐGHPGVNTN
ENGLISH  | Trang Chủ  | Tác Phẩm  | Tin Tức / Chương Trình  | Nghiên Cứu Phật Học  | Hình Ảnh  | Tư Liệu  | Kết Trang

Mọi tin tức, bài vở, hoặc ý kiến xây dựng xin liên lạc:
311 E. Mission Rd, San Gabriel, CA 91776 USA • Phone: (626) 614-0566 • Fax: (626) 286-8437 • e-mail: thichvienly@gmail.com

This site has been accessed   Hit Counter   times since August 2005.