Chùa Diệu Pháp - DIEU PHAP TEMPLE - TĐGHPGVNTN
 
ENGLISH  | Trang Chủ  | Tác Phẩm  | Tin Tức / Chương Trình  | Nghiên Cứu Phật Học  | Hình Ảnh  | Tư Liệu  | Kết Trang


Kinh Điển
Luật Giải
Luận Giải
Thiền Học
Tịnh Độ
Thơ Văn
Phật Học Cơ Bản
Nghi Lễ Phật Giáo
Lịch Sử Phật Giáo
Phật Giáo & Đời Sống
Tạp Chí Văn Nghệ
Tác Giả & Dịch Giả
 
 

Pháp Sự Khoa Nghi Quyển III
Thích Huyền Quang

                                                                                                           Tiếp VĂN SỚ CÚNG PHẬT LỄ CẢI TÁNG
(bản 3)


Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

            Chúng con cung kính nghe rằng :

                        Chư Phật mười phương, vốn thương đời phóng quang tiếp dẫn;

                                    Đạo mầu ba Tạng, thường dạy chúng thoát nạn trầm luân.

                        Muốn báo đáp từ thân, 

                                                                  Xin tỏ lòng cầu nguyện.

                        Sớ rằng :

            Nay có trai gia Phật tử (tên họ – pháp danh) cùng cả gia quyến ở xã... huyện... tỉnh...

                        Ngày này :

                                    Cung kính về chùa (nhà) lễ Phật, hiến cúng hoa đăng,

                                    Thành tâm phúng tụng kinh văn, độ vong siêu thoát.

                                                Ngửa mong chư Phật Bồ Tát,

                                                Từ bi tiếp độ vong linh.

            Nay trai gia Phật tử và cả gia quyến rất đau lòng vì (chư) hương linh :

                        (Liệt kê tên họ vong linh hay nhiều vong linh).

                                    Từ xa dương thế vào cõi âm cung,

                                                Khó mà nghe thấy âm dung.

                                                                              Dễ đâu giữ gìn mồ mả,

                                    Lửa hương dôi khi tàn tạ.

                                    Mưa nắng lắm lúc phũ phàng!

            Do đó, vừa rồi chúng con đã xin phép ông bà cha mẹ đã qua đời để làm lễ :

                        Tìm lại mấy di cốt đã tàn,

                                                     Đem về xây lại mả mồ mới mẻ.

                                    Hầu đền ơn cha mẹ,

                                                                              Ngõ đáp nghĩa sanh thành.

                        Tuy nhiên,

Bổn phận làm con như thế đã đành,

Báo hiếu vì đạo, coi như chưa trọn.

                        Nay thời :

Đạo tràng kỳ siêu đã mở,

Pháp sự báo hiếu vừa bày,

Cúi đầu dâng sớ văn này,

Cung kính tỏ bày tấc dạ,

Mong rằng từ bi bất xả,

Xin được hoan hỷ xin nghe.

            Nam mô Tận hư không biến pháp giới quá, hiện, vị lai Chư Phật, Tôn Pháp, Hiền Thánh Tăng thường trụ Tam Bảo, tác đại chứng minh.

            Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Đại Từ ĐạiBi Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, tác đại chứng minh.

            Nam mô Tây Phương Giáo Chủ Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật, tác đại chứng minh.

            Nam mô U Minh Giáo Chủ Đại Nguyện ĐịaTạng Vương Bồ Tát, tác đại chứng minh.

                        Phục nguyện :

Hào quang soi sáng, bóng tối tiêu tan,

Vong linh nhờ đó, tìm về lạc bang.

Tiêu tội khiên, nhiều đời nhiều kiếp,
Hưởng phước lộc, cả họ cả nhà.

Còn mất an vui, trẻ già hạnh phúc.

                        Cẩn sớ.

Nay ngày... tháng... năm... PL. 25...
Sa môn Thích... Hòa thượng nam sớ.

 


                                                                                                               Tiếp 


Chùa Diệu Pháp - DIEU PHAP TEMPLE - TĐGHPGVNTN
ENGLISH  | Trang Chủ  | Tác Phẩm  | Tin Tức / Chương Trình  | Nghiên Cứu Phật Học  | Hình Ảnh  | Tư Liệu  | Kết Trang

Mọi tin tức, bài vở, hoặc ý kiến xây dựng xin liên lạc:
311 E. Mission Rd, San Gabriel, CA 91776 USA • Phone: (626) 614-0566 • Fax: (626) 286-8437 • e-mail: thichvienly@gmail.com

This site has been accessed   Hit Counter   times since August 2005.