Chùa Diệu Pháp - DIEU PHAP TEMPLE - TĐGHPGVNTN
 
ENGLISH  | Trang Chủ  | Tác Phẩm  | Tin Tức / Chương Trình  | Nghiên Cứu Phật Học  | Hình Ảnh  | Tư Liệu  | Kết Trang


Kinh Điển
Luật Giải
Luận Giải
Thiền Học
Tịnh Độ
Thơ Văn
Phật Học Cơ Bản
Nghi Lễ Phật Giáo
Lịch Sử Phật Giáo
Phật Giáo & Đời Sống
Tạp Chí Văn Nghệ
Tác Giả & Dịch Giả
 
 

Pháp Sự Khoa Nghi Quyển III
Thích Huyền Quang

                                                                                                           Tiếp THIẾP THỈNH TIÊN LINH
(Cúng ông bà trong dịp lễ cầu an)

 

Tam Bảo Pháp đàn,

                                                Bổn đàn gởi thiếp văn triệu thỉnh.

                                                A Di Đà Phật chứng minh!

                                    Sa môn Thích... phụng hành pháp sự. 

                        Nay có trai chủ... cùng cả gia quyến ở xã... tỉnh...

                        Kiến đàn phụng Phật, hiến cúng phúng kinh,

                                    Hoàn nguyện kỳ an, thi ân cầu phước.

                                                Ngửa mong Đại giác, chứng dám lòng thành.

                        Trai chủ và gia quyến thiết nghĩ rằng :

                        Nhớ Tổ tiên xưa :

                                    Một họ nối dòng, nhiều đời kế nghiệp.

                                                Nhớ ơn người trước, công đức tích lũy xa xưa;

                                    Thừa tự kẻ sau, lửa hương phụng thờ hôm sớm.

                                                Muốn đền ơn lớn, phải cậy cao chơn.

                        Bởi vậy,

                                                     Nay sắm sửa hương trai,

                                                     Kính nhờ Tăng tiến cúng,

                        Gởi văn thiếp thỉnh liệt vị tôn linh :

                                    Nội Tôn đường, Tiên, Cao, Tằng, Tổ, khảo tỷ chư linh.

                                    Ngoại Tôn đường Tiên,Cao, Tằng, Tổ, khảo tỷ chư linh.

                        Phổ cập :

                                    Chư  vị chiêu mục (1), quá cố đệ huynh,

                                                     Đồng đến pháp diên, nghe kinh thọ lễ.

                                                     Nhờ công đức ấy, Tịnh độ vãng sanh.

                        Nay thiếp thỉnh :

Nội ngoại Tôn đường,

Lịch đại tiên linh.

Minh trung thâu chấp.

Nay ngày... tháng... năm... PL. 254...

Nhất Như Lai Tâm.

            Ghi chú :

(1) Chiêu mục : Tức hai bàn thờ cạnh bàn thờ chính, thờ ông bà cao, để thờ cha, con mới quá cố.

 


                                                                                                               Tiếp 


Chùa Diệu Pháp - DIEU PHAP TEMPLE - TĐGHPGVNTN
ENGLISH  | Trang Chủ  | Tác Phẩm  | Tin Tức / Chương Trình  | Nghiên Cứu Phật Học  | Hình Ảnh  | Tư Liệu  | Kết Trang

Mọi tin tức, bài vở, hoặc ý kiến xây dựng xin liên lạc:
311 E. Mission Rd, San Gabriel, CA 91776 USA • Phone: (626) 614-0566 • Fax: (626) 286-8437 • e-mail: thichvienly@gmail.com

This site has been accessed   Hit Counter   times since August 2005.