Chùa Diệu Pháp - DIEU PHAP TEMPLE - TĐGHPGVNTN
 
ENGLISH  | Trang Chủ  | Tác Phẩm  | Tin Tức / Chương Trình  | Nghiên Cứu Phật Học  | Hình Ảnh  | Tư Liệu  | Kết Trang


Kinh Điển
Luật Giải
Luận Giải
Thiền Học
Tịnh Độ
Thơ Văn
Phật Học Cơ Bản
Nghi Lễ Phật Giáo
Lịch Sử Phật Giáo
Phật Giáo & Đời Sống
Tạp Chí Văn Nghệ
Tác Giả & Dịch Giả
 
 

Pháp Sự Khoa Nghi Quyển III
Thích Huyền Quang

                                                                                                           Tiếp ĐIỆP CẤP TIÊN LINH
(Cúng ông bà trong dịp lễ cầu an)

 

Kỳ siêu Đạo tràng

                        Bổn đàn gởi điệp cấp tiên linh.

                        A Di Đà Phật chứng minh!

                        Sa môn Thích... phụng hành pháp sự.

                        Nay có trai chủ... cùng cả gia quyến ở xã... huyện... tỉnh...

                        Kiến đàn phụng Phật, hiến cúng phúng linh,

                        Hoàn nguyện kỳ an, thi ân cầu phước.

                        Ngửa mong chư Phật, thương xót vong linh.

            Trai chủ và gia quyến thiết nghĩ rằng :

            Nhớ tổ tiên xưa

                        Trước dựng cơ đồ, sau xây sự nghiệp.

                        Công đức Tổ tiên để  lại,

                        Tôn thờ con cháu giữ gìn.

            Tuy nhiên,

                        Khó trả ơn sâu,

                        Khôn đền nghĩa cả.

                        Nên nhờ Tăng cầu nguyện,

                        Cậy pháp siêu sinh.

            Hôm nay,

            Thiết cúng trai nghi, gởi văn thiếp thỉnh :

                        Nội Tôn đường, Tiên, Cao,Tằng, Tổ, khảo tỷ chư linh.

                        Ngoại Tôn đường Tiên, Cao, Tằng, Tổ, khảo tỷ chư linh.

            Phổ cập :

                        Tả hữu chiêu mục, liệt vị tiên linh,

                        Về thọ hương diên, lắng nghe kinh chú.

            Nay thời :

                        Đạo tràng viên mãn, xuất một điệp văn,

                        Gởi chư Tiên linh, tùy thân tiện dụng.

            Nay điệp cấp :

                        Nội ngoạichư vị Tiên linh,

                        Minh trung thâu chấp.

                                    Nay, ngày... tháng... năm... PL. 254...

                                                Nhất Như Lai Tâm.

 


                                                                                                               Tiếp 


Chùa Diệu Pháp - DIEU PHAP TEMPLE - TĐGHPGVNTN
ENGLISH  | Trang Chủ  | Tác Phẩm  | Tin Tức / Chương Trình  | Nghiên Cứu Phật Học  | Hình Ảnh  | Tư Liệu  | Kết Trang

Mọi tin tức, bài vở, hoặc ý kiến xây dựng xin liên lạc:
311 E. Mission Rd, San Gabriel, CA 91776 USA • Phone: (626) 614-0566 • Fax: (626) 286-8437 • e-mail: thichvienly@gmail.com

This site has been accessed   Hit Counter   times since August 2005.