Chùa Diệu Pháp - DIEU PHAP TEMPLE - TĐGHPGVNTN
 
ENGLISH  | Trang Chủ  | Tác Phẩm  | Tin Tức / Chương Trình  | Nghiên Cứu Phật Học  | Hình Ảnh  | Tư Liệu  | Kết Trang


Kinh Điển
Luật Giải
Luận Giải
Thiền Học
Tịnh Độ
Thơ Văn
Phật Học Cơ Bản
Nghi Lễ Phật Giáo
Lịch Sử Phật Giáo
Phật Giáo & Đời Sống
Tạp Chí Văn Nghệ
Tác Giả & Dịch Giả
 
 


PHÁP SỰ KHOA NGHI


Soạn Dịch Giả:

      Thích Huyền QuangMỤC LỤC

LỜI SOẠN DỊCH GIẢ
 1. PHÁP SỰ KHOA NGHI QUYỂN I
  MỤC LỤC
  1. Nghi Cúng Lễ Giao Thừa
  2. Nghi Cúng Lễ Niết Bàn
  3. Nghi Thức Cúng Vía Đức Quán Thế Âm Bồ Tát
  4. Nghi Cúng Dường Lễ Phật Đản
  5. Nghi Cúng Dường Ngày Thánh Đản Đức A Di Đà
  6. Nghi Cúng Dường Ngày Thành Đạo
  PHỤ LỤC
  1. Bài Tụng Lễ Khánh Đản
  2. Lễ Phật Thích Ca Xuất Gia
  3. Lễ Phật Thành Đạo
  4. Lễ Phật Thích Ca Nhập Niết Bàn
  5. Kinh Vu Lan Bồn
  6. Bài Tụng Lễ Thánh Đản Ngài Địa Tạng Bồ Tát
  7. Văn Sớ Cúng Thánh Đản Đức Địa Tạng

   

 2. PHÁP SỰ KHOA NGHI QUYỂN II
  CÁC NGHI GIÁO PHẨM CAO CẤP
  1. Nghi Thiết Linh Sàng
  2. Nghi Thành Thục
  3. Nghi Rước Linh Mô Yết Phật
  4. Nghi Triều Tổ
  5. Nghi Di Kim Quan
  6. Nghi Nhập Tháp
  7. Nghi Thượng Chân Dung
  CÁC NGHI CHO CÁC VỊ GIÁO PHẨM CẤP TRUNG (TĂNG-NI)
  1. Nghi Thiết Linh Sàng
  2. Nghi Thành Thục
  3. Nghi Thiết Linh Sàng (Ni)
  4. Nghi Thành Thục (Ni)

   

 3. PHÁP SỰ KHOA NGHI QUYỂN III
  MỤC LỤC
  1. Nghi Thiết Linh Sàng
  2. Nghi Thành Thục
  3. Nghi Triều Tổ
  4. Nghi Rước Linh Mô Yết Phật
  5. Nghi Phát Dẫn
  6. Nghi Hạ Huyệt
  7. Nghi Trà Tỳ
  8. Nghi Phản Khốc
  9. Các Lời Thỉnh
  VĂN SỚ VÀ THIẾP, ĐIỆP LỄ CẦU SIÊU
  1. Sớ Cúng Lễ Phật Vu Lan
  2. Thiếp Thỉnh Linh Lễ Vu Lan
  3. Điệp Cấp Linh Lễ Vu Lan
  4. Sớ Cúng Phật Kỳ Siêu
  5. Thiếp Thỉnh Linh Tuần Thất
  6. Điệp Cấp Linh Tuần Thất
  7. Thiếp Thỉnh Linh (Trong Lễ Cải Táng)
  8. Văn Sớ Cúng Phật Lễ Cải Táng (bản 1)
  9. Văn Sớ Cúng Phật Lễ Cải Táng (bản 2)
  10. Văn Sớ Cúng Phật Lễ Cải Táng (bản 3)
  11. Thiếp An Linh (sau khi cải táng)
  12. Văn Sớ Cầu An
  13. Thiếp Thỉnh Tiên Linh
  14. Điệp Cấp Tiên Linh
  15.  

         (còn tiếp...)


Source: Phatviet.com


Chùa Diệu Pháp - DIEU PHAP TEMPLE - TĐGHPGVNTN
ENGLISH  | Trang Chủ  | Tác Phẩm  | Tin Tức / Chương Trình  | Nghiên Cứu Phật Học  | Hình Ảnh  | Tư Liệu  | Kết Trang

Mọi tin tức, bài vở, hoặc ý kiến xây dựng xin liên lạc:
311 E. Mission Rd, San Gabriel, CA 91776 USA • Phone: (626) 614-0566 • Fax: (626) 286-8437 • e-mail: thichvienly@gmail.com

This site has been accessed   Hit Counter   times since August 2005.