Chùa Diệu Pháp - DIEU PHAP TEMPLE - TĐGHPGVNTN
 
ENGLISH  | Trang Chủ  | Tác Phẩm  | Tin Tức / Chương Trình  | Nghiên Cứu Phật Học  | Hình Ảnh  | Tư Liệu  | Kết Trang


Kinh Điển
Luật Giải
Luận Giải
Thiền Học
Tịnh Độ
Thơ Văn
Phật Học Cơ Bản
Nghi Lễ Phật Giáo
Lịch Sử Phật Giáo
Phật Giáo & Đời Sống
Tạp Chí Văn Nghệ
Tác Giả & Dịch Giả
 
 PHẬT HỌC TINH HOA
Tác Giả: Hòa Thượng Thích Đức Nhuận
MỤC LỤC

TIỂU SỨ HÒA THƯỢNG THÍCH ĐỨC NHUẬN
 1. PHẦN MỞ ĐẦU - TÌM HIỂU ĐẠO PHẬT
  1. Chương 1: Đạo Phật Là Gì

   

 2. PHẦN THỨ NHẤT - LỊCH SỬ KHÁI LUẬN
  1. Chương 1: Nguyên Lý Sáng Lập Đạo Phật
  2. Chương 2: Đức Phật Thích Ca Mâu Ni
  3. Chương 3: Lịch Sử Truyền Bá
   
 3. PHẦN THỨ HAI - TRIẾT HỌC ĐẠI QUAN
  1. Chương 1: Đạo Phật Là Tôn Giáo Hay Triết Học
  2. Chương 2: Vũ Trụ Quan
   
 4. PHẦN THỨ BA - THỰC CHẤT ĐẠO PHẬT
  1. Chương 1: Đạo Phật - Nguồn Văn Hóa Sinh Động
  2. Chương 2: Sức Mạnh của Đạo Phật Thể Hiện Trong Ba Đức Tính - Đại Bi - Đại Trí - Đại Hùng
  3. Chương 2: Những Đóng Góp To Lớn của Đạo Phật cho Dân Tộc và Nhân Loại
   
 5. KẾT LUẬN  
 6. PHỤ LỤC  
 7. PHẬT NGÔN  
 8. NHỮNG NHẬN ĐỊNH CỦA HỌC GIẢ VÀ NHÀ VĂN

 


Source: Phatviet.com


Chùa Diệu Pháp - DIEU PHAP TEMPLE - TĐGHPGVNTN
ENGLISH  | Trang Chủ  | Tác Phẩm  | Tin Tức / Chương Trình  | Nghiên Cứu Phật Học  | Hình Ảnh  | Tư Liệu  | Kết Trang

Mọi tin tức, bài vở, hoặc ý kiến xây dựng xin liên lạc:
311 E. Mission Rd, San Gabriel, CA 91776 USA • Phone: (626) 614-0566 • Fax: (626) 286-8437 • e-mail: thichvienly@gmail.com

This site has been accessed   Hit Counter   times since August 2005.