Chùa Diệu Pháp - DIEU PHAP TEMPLE - TĐGHPGVNTN
 
ENGLISH  | Trang Chủ  | Tác Phẩm  | Tin Tức / Chương Trình  | Nghiên Cứu Phật Học  | Hình Ảnh  | Tư Liệu  | Kết Trang


Kinh Điển
Luật Giải
Luận Giải
Thiền Học
Tịnh Độ
Thơ Văn
Phật Học Cơ Bản
Nghi Lễ Phật Giáo
Lịch Sử Phật Giáo
Phật Giáo & Đời Sống
Tạp Chí Văn Nghệ
Tác Giả & Dịch Giả
 
 


TU TÂM VÀ DƯỠNG TÁNH
Tác Giả: Hòa Thượng Thích Thiện HoaMỤC LỤC

 1. QUYỂN I - TU TÂM
  1. Tu Tâm
  2. Tu và Tâm
  3. Tâm Vương
  4. Tâm Sở
  5. Căn Bản Phiền Não
  6. Tùy Phiền Não
  7. Thiên Tâm Sở
  8. Điều Cốt Yếu Nhứt Là Hằng Ngày Chúng Ta Nên Tự Kiểm Thảo Tâm Niệm của Mình

   

 2. QUYỂN II - DƯỠNG TÁNH
  1. Lời Giới Thiệu và Phần Mở Đầu
  2. Từ Bi
  3. Trí Tuệ
  4. Bình Đẳng
  5. Lợi Tha
  6. Nhẫn Nhục
  7. Hỷ Xả
  8. Thanh Tịnh
  9. Tinh Tấn
  10. Kiên Chí
  11. Kết quả tốt đẹp của người dưỡng tánh: Tự giải thoát
   

Source: thuvienhoasen.org


Chùa Diệu Pháp - DIEU PHAP TEMPLE - TĐGHPGVNTN
ENGLISH  | Trang Chủ  | Tác Phẩm  | Tin Tức / Chương Trình  | Nghiên Cứu Phật Học  | Hình Ảnh  | Tư Liệu  | Kết Trang

Mọi tin tức, bài vở, hoặc ý kiến xây dựng xin liên lạc:
311 E. Mission Rd, San Gabriel, CA 91776 USA • Phone: (626) 614-0566 • Fax: (626) 286-8437 • e-mail: thichvienly@gmail.com

This site has been accessed   Hit Counter   times since August 2005.