Chùa Diệu Pháp - DIEU PHAP TEMPLE - TĐGHPGVNTN
 
ENGLISH  | Trang Chủ  | Tác Phẩm  | Tin Tức / Chương Trình  | Nghiên Cứu Phật Học  | Hình Ảnh  | Tư Liệu  | Kết Trang


Kinh Điển
Luật Giải
Luận Giải
Thiền Học
Tịnh Độ
Thơ Văn
Phật Học Cơ Bản
Nghi Lễ Phật Giáo
Lịch Sử Phật Giáo
Phật Giáo & Đời Sống
Tạp Chí Văn Nghệ
Tác Giả & Dịch Giả
 
 


MƯỜI VỊ ĐỆ TỬ LỚN CỦA PHẬT (Thập Đại Đệ Tử Truyện)

Nguyên Tác: Tinh Vân Pháp Sư
Dịch Giả: Cư Sĩ Hạnh Cơ

 

 

 

 

MỤC LỤC


MƯỜI VỊ ĐỆ TỬ LỚN CỦA PHẬT
(Thập Đại Đệ Tử Truyện)
Nguyên tác Hán văn của pháp sư Tinh Vân (Đài Loan)
Cư sĩ Hạnh Cơ dịch, đánh máy và trình bày
Nữ cư sĩ Tịnh Kiên hiệu đính
Chùa Khánh Anh, Paris, France, in lần thứ nhất, 1994
Tu viện Trúc Lâm, Edmonton, Canada, in lần thứ hai, 1999
(có thêm phần "Phụ Lục" do người biên soạn)
Ban Phiên Dịch Pháp Tạng Phật Giáo Việt Nam, Nha Trang,
Việt-Nam, in lần thứ ba, 2004
Chùa Liên Hoa và Hội Cư Sĩ Orange County, California, USA
in lần thứ tư, 2005 

Chùa Diệu Pháp - DIEU PHAP TEMPLE - TĐGHPGVNTN
ENGLISH  | Trang Chủ  | Tác Phẩm  | Tin Tức / Chương Trình  | Nghiên Cứu Phật Học  | Hình Ảnh  | Tư Liệu  | Kết Trang

Mọi tin tức, bài vở, hoặc ý kiến xây dựng xin liên lạc:
311 E. Mission Rd, San Gabriel, CA 91776 USA • Phone: (626) 614-0566 • Fax: (626) 286-8437 • e-mail: thichvienly@gmail.com

This site has been accessed   Hit Counter   times since August 2005.