Chùa Diệu Pháp - DIEU PHAP TEMPLE - TĐGHPGVNTN
 
ENGLISH  | Trang Chủ  | Tác Phẩm  | Tin Tức / Chương Trình  | Nghiên Cứu Phật Học  | Hình Ảnh  | Tư Liệu  | Kết Trang


Kinh Điển
Luật Giải
Luận Giải
Thiền Học
Tịnh Độ
Thơ Văn
Phật Học Cơ Bản
Nghi Lễ Phật Giáo
Lịch Sử Phật Giáo
Phật Giáo & Đời Sống
Tạp Chí Văn Nghệ
Tác Giả & Dịch Giả
 
 

   CHÂN NGUYÊN
(Tạp Chí Văn Nghệ và Tư Tưởng Triết Học Tây Đông)
 

                                                                         MỤC LỤC                                                         Tiếp Bách Thành Yên Thủy
Dịch Hoàn Cảm Tác
 

 Đây là bút tích của Hòa Thượng Thích Kế Châu

 

Yên thủy thương mang lộ chuyển thâm
Bách thành yên thủy khứ đăng lâm,
Thập phương cảnh giới vô biên biểu
Ngũ thập tam tham nhất phiến tâm,
Học hải tự ưng thường tác khách
Môn đình hà ngại phỏng tri âm,
Thiên biên nhất nhạn phong vân ngoại
Ngưỡng khán kỳ quan tuyệt cổ câm.


Dịch: Dịch xong “Bách thành yên thủy”cảm tác


Khói nước chơi vơi nẻo tít mù
Trăm thành dịu vợi bước vân du,
Năm mươi ba chốn lòng thao thức
Mười cõi vô biên cảnh nhiệm màu,
Học hải tự vui đời lữ khách
Môn đình nào ngại bậc nông sâu,
Gió mây chiếc nhạn trời biên biếc
Một tấm kỳ quan tuyệt trước sau.

Hòa Thượng Thích Kế Châu

**********
 


                                                                             MỤC LỤC                                                     Tiếp 


Chùa Diệu Pháp - DIEU PHAP TEMPLE - TĐGHPGVNTN
ENGLISH  | Trang Chủ  | Tác Phẩm  | Tin Tức / Chương Trình  | Nghiên Cứu Phật Học  | Hình Ảnh  | Tư Liệu  | Kết Trang

Mọi tin tức, bài vở, hoặc ý kiến xây dựng xin liên lạc:
311 E. Mission Rd, San Gabriel, CA 91776 USA • Phone: (626) 614-0566 • Fax: (626) 286-8437 • e-mail: thichvienly@gmail.com

This site has been accessed   Hit Counter   times since August 2005.