Chùa Diệu Pháp - DIEU PHAP TEMPLE - TĐGHPGVNTN
 
ENGLISH  | Trang Chủ  | Tác Phẩm  | Tin Tức / Chương Trình  | Nghiên Cứu Phật Học  | Hình Ảnh  | Tư Liệu  | Kết Trang


Kinh Điển
Luật Giải
Luận Giải
Thiền Học
Tịnh Độ
Thơ Văn
Phật Học Cơ Bản
Nghi Lễ Phật Giáo
Lịch Sử Phật Giáo
Phật Giáo & Đời Sống
Tạp Chí Văn Nghệ
Tác Giả & Dịch Giả
 
 

   CHÂN NGUYÊN
(Tạp Chí Văn Nghệ và Tư Tưởng Triết Học Tây Đông)
 

                                                                         MỤC LỤC                                                         Tiếp CHÚC MỪNG
HÒA THƯỢNG THÍCH HUYỀN QUANG
TÁM MƯƠI TÁM TUỔI
 

八十八年越險危
真心行處莫相隨
蓮花火內清涼潤
大地光華慶喜期

Bát thập bát niên việt hiểm nguy,
Chân tâm hành xử, mạc tương tùy.
Liên hoa hỏa nội, thanh lương nhuận,
Đại địa quang hoa, khánh hỷ kỳ.

Dịch nghĩa:

Hiểm nguy, hành xử giữa đời,
Tám mươi tám tuổi, không rời lòng chân.
Sen tươi trong lửa hồng-trần,
Mừng vui đời, đạo tới tuần quang-hoa.


CHÚC MỪNG
HÒA THƯỢNG THÍCH QUẢNG ĐỘ
TÁM MƯƠI TUỔI


八十年齡在世間
經過勞悃冒霜寒
丹心無畏光真義
大業雙圓志願完

Bát thập niên linh tại thế gian
Kinh qua lao khổn, mạo sương hàn.
Đan tâm, vô úy, quang chân-nghĩa,
Đại nghiệp song viên, chí nguyện hoàn.


Dịch nghĩa:

Tám mươi năm giữa cõi trần,
Gian truân, sương gió dự phần đảm đang.
Lòng son, chính nghĩa, hiên ngang,
Nguyện tròn, đời, đạo huy hoàng dài lâu!

CHÚC MỪNG
HÒA THƯỢNG THÍCH HỘ GIÁC
TÁM MƯƠI TUỔI


歷閱塵埃八十年
八風吹動煉心田
觀光微笑真如幻
世道昌明福慧圓

Lịch duyệt trần ai bát thập niên,
Bát phong xuy động luyện tâm điền.
Quan quang vi tiếu chân như huyễn,
Thế, đạo xương minh, phúc tuệ viên.

Dịch nghĩa:

Trần ai, gió thoảng hiên ngoài,
Tám mươi năm, một bản hoài như như.
Mỉm cười, cảnh vật không-hư
Đạo, đời tươi đẹp, phúc dư, tuệ tròn.

Chùa Bửu Môn, Texas, Phật lịch 2551, 02.6.2007
Hòa thượng Thích Tâm Châu chúc mừng

**********
 


                                                                             MỤC LỤC                                                     Tiếp 


Chùa Diệu Pháp - DIEU PHAP TEMPLE - TĐGHPGVNTN
ENGLISH  | Trang Chủ  | Tác Phẩm  | Tin Tức / Chương Trình  | Nghiên Cứu Phật Học  | Hình Ảnh  | Tư Liệu  | Kết Trang

Mọi tin tức, bài vở, hoặc ý kiến xây dựng xin liên lạc:
311 E. Mission Rd, San Gabriel, CA 91776 USA • Phone: (626) 614-0566 • Fax: (626) 286-8437 • e-mail: thichvienly@gmail.com

This site has been accessed   Hit Counter   times since August 2005.