Chùa Diệu Pháp - DIEU PHAP TEMPLE - TĐGHPGVNTN
 
ENGLISH  | Trang Chủ  | Tác Phẩm  | Tin Tức / Chương Trình  | Nghiên Cứu Phật Học  | Hình Ảnh  | Tư Liệu  | Kết Trang


Kinh Điển
Luật Giải
Luận Giải
Thiền Học
Tịnh Độ
Thơ Văn
Phật Học Cơ Bản
Nghi Lễ Phật Giáo
Lịch Sử Phật Giáo
Phật Giáo & Đời Sống
Tạp Chí Văn Nghệ
Tác Giả & Dịch Giả
 
 

   CHÂN NGUYÊN
(Tạp Chí Văn Nghệ và Tư Tưởng Triết Học Tây Đông)
 

                                                                         MỤC LỤC                                                         Tiếp Hoài Thủy Biệt Hữu
 

       Dương tử giang đầu dương liễu xuân
       Dương hoa sầu sát độ giang nhân
       Sổ thanh, phong địch ly đình vãn
       Quân hướng Tiêu Tương ngã hướng Tần

                      TRỊNH CỐCSông Hoài Tiễn Bạn 

Dương Tử đầu sông xuân thắm liễu

Khách sang sông sầu thấy hoa Dương

Tiếng sáo hắt hiu chiều trên bến

Tôi đến Tần, anh hướng Tiêu Tương

 

Đầu sông Dương, xuân liễu buông

Khách u sầu thấy hoa Dương đôi bờ

Bến chiều sáo biệt hoang sơ

Tiêu Tương anh đến – Tần chờ tôi qua

ÁI CẦM

**********
 


                                                                             MỤC LỤC                                                     Tiếp 


Chùa Diệu Pháp - DIEU PHAP TEMPLE - TĐGHPGVNTN
ENGLISH  | Trang Chủ  | Tác Phẩm  | Tin Tức / Chương Trình  | Nghiên Cứu Phật Học  | Hình Ảnh  | Tư Liệu  | Kết Trang

Mọi tin tức, bài vở, hoặc ý kiến xây dựng xin liên lạc:
311 E. Mission Rd, San Gabriel, CA 91776 USA • Phone: (626) 614-0566 • Fax: (626) 286-8437 • e-mail: thichvienly@gmail.com

This site has been accessed   Hit Counter   times since August 2005.