Chùa Diệu Pháp - DIEU PHAP TEMPLE - TĐGHPGVNTN
 
ENGLISH  | Trang Chủ  | Tác Phẩm  | Tin Tức / Chương Trình  | Nghiên Cứu Phật Học  | Hình Ảnh  | Tư Liệu  | Kết Trang


Kinh Điển
Luật Giải
Luận Giải
Thiền Học
Tịnh Độ
Thơ Văn
Phật Học Cơ Bản
Nghi Lễ Phật Giáo
Lịch Sử Phật Giáo
Phật Giáo & Đời Sống
Tạp Chí Văn Nghệ
Tác Giả & Dịch Giả
 
 

Tranh Chăn Trâu
Thích Kế Châu Dịch

                                                                                                           Tiếp I. QUÁCH AM HÒA-THƯỢNG
(Xin trích bản dịch bài tựa và lời dẫn của TUỆ SỸ )


TỰA

Chúng sanh vốn đã có sẵn cái nguồn suối chân tánh của chư Phật, nếu mê phải chịu trôi lăn trong tam giới, nếu ngộ tức khắc đã vượt ra ngoài cõi tứ sanh. Do đó, có kẻ thì thành Phật, có hạng thì làm chúng sanh.

Các bậc hiền triết xưa, với tấm lòng thương yêu, đã bằng mọi cách dựng lên lắm đường đi. Về lý, thì vượt những méo mó hay tròn đầy, về giáo, nêu cao đốn hoặc tiệm. Từ thô sơ cho đến tinh tế, từ cạn cợt cho đến sâu sắc, cuối cùng trong một chớp mắt, đóa sen xanh đã gợi lên nụ cười chúm chím của đầu-đà (Ca-diếp). Chánh pháp nhãn tạng từ đó chảy cùng khắp thiên thượng nhân gian, cõi này và cõi khác. Ai nắm được lý của nó thì siêu tông vượt cách như đường chim không vết tích. Ai chỉ nắm được sự của nó, tất lặn lội trong vũng ngôn từ, như con linh qui lết đuôi trong bùn lầy vậy.

Gần đây có Thanh Cư Thiền sư, Ngài quán sát căn khí của chúng sanh, theo bệnh mà cho thuốc, soạn những bức tranh chăn trâu, tùy cơ trình bày giáo nghĩa. Từ buổi đầu, dần dần trắng, nêu rõ một lực lượng yếu kém. Lần hồi đến chỗ thuần chân, biểu trưng cho căn cơ đang tỏa dần. Cho tới lúc người trâu không còn thấy đâu nữa, đó là tiêu biểu cho yếu lý rằng tâm và pháp thảy đều quên hết và cũng tiêu biểu cho giáo pháp nói rằng đã thấu suốt căn nguyên rồi vậy. Còn để lại cái nón lá, do đó khiến cho kẻ căn khí thấp kém ngờ vực, bực trung và bực hạ phân vân. Hoặc ngờ nó rơi vào cõi hư vô, hoặc cho là nó rớt vào cái thấp thường hữu.

Nay xét ra, Ngài Thiền sư phỏng theo mô phạm của các đấng tiền hiền, rút ra từ lưng túi của mình làm mười bài thi tụng tuyệt tác, những luồng sáng giao nhau phản ảnh. Bắt đầu từ chỗ lạc mất, cuối cùng đến chỗ hoàn nguyên, khéo léo phù hợp với mọi lớp căn cơ, lòng từ xa rộng cứu cơn đói khát. Do đó tìm tòi diệu nghĩa, lượm lặc huyền vi, như kiếm đồ ăn cho sứa, làm mắt sáng cho loài cua biển. Bắt đầu từ việc tìm trâu, cho đến lúc đi vào chợ, thật như đất bằng sóng dậy, đầu bổng mọc thêm sừng. Tâm còn chẳng có để mà mò, thì làm gì có trâu để phải kiếm. Đậu lại nơi chỗ vào chợ, sao mà quỉ quái thế? Thế là còn làm cho các ông không biết tai vạ con cháu chẳng biết đâu mà lường. Đây, tôi thử hoang đường soạn ra đề xướng.


                                                                                                               Tiếp 


Chùa Diệu Pháp - DIEU PHAP TEMPLE - TĐGHPGVNTN
ENGLISH  | Trang Chủ  | Tác Phẩm  | Tin Tức / Chương Trình  | Nghiên Cứu Phật Học  | Hình Ảnh  | Tư Liệu  | Kết Trang

Mọi tin tức, bài vở, hoặc ý kiến xây dựng xin liên lạc:
311 E. Mission Rd, San Gabriel, CA 91776 USA • Phone: (626) 614-0566 • Fax: (626) 286-8437 • e-mail: thichvienly@gmail.com

This site has been accessed   Hit Counter   times since August 2005.