Chùa Diệu Pháp - DIEU PHAP TEMPLE - TĐGHPGVNTN
 
ENGLISH  | Trang Chủ  | Tác Phẩm  | Tin Tức / Chương Trình  | Nghiên Cứu Phật Học  | Hình Ảnh  | Tư Liệu  | Kết Trang


Kinh Điển
Luật Giải
Luận Giải
Thiền Học
Tịnh Độ
Thơ Văn
Phật Học Cơ Bản
Nghi Lễ Phật Giáo
Lịch Sử Phật Giáo
Phật Giáo & Đời Sống
Tạp Chí Văn Nghệ
Tác Giả & Dịch Giả
 
 

Tranh Chăn Trâu
Thích Kế Châu DịchV. KẾ CHÂU ĐẠI SƯ


MƯỜI BÀI THI TỤNG MỤC NGƯU ĐỒ
(Phỏng tác)

 

A - TỨ TUYỆT

1 - Vị mục 未牧

 

嫩草柔茸楊柳春

山溪重疊少行人

咆哮奔入烏雲頃

便是牛兒去處頻

 

ÂM

Nổn thảo nhu nhung dương liễu xuân,

Sơn khê trùng điệp thiểu hành nhân.

Bào hao bôn nhập ô vân khoảnh,

Tiện thị ngưu nhi khứ xứ tần.

 

NGHĨA

Ngàn dương xuân mướt, cỏ xuân tươi,

Trùng điệp sơn khê bặc dấu người.

Trong bóng mây đen kêu rống chạy,

Vào nơi nương náu tạm quen vui.

 

2 - Sơ điều 初調

 

騫鼻芒繩已有之

一番羈鎖不相離

頑狂自是何操縱

猶得山童步步追

 

ÂM

Mạch tị mang thằng dĩ hữu chi,

Nhất phiên cơ tỏa bất tương ly.

Ngoan cuồng tự thị hà thao túng,

Do đắc sơn đồng bộ bộ truy.

 

NGHĨA

Xỏ mũi dây gai đã được rồi,

Một phen xiềng xích chẳng xa rời.

Từ đây hoang dại nào vùng vẫy,

Dõi bước sơn đồng bước ngược xuôi.


 

3 - Thọ chế 受制

 

功夫鞭策漸和諧

陌轉隄回去復來

風笛聲聲無限意

途長日暮寺鐘催

 

ÂM

Công phu tiên sách tiệm hòa hài,

Mạch chuyển đề hồi khứ phục lai.

Phong địch thanh thanh vô hạn ý,

Đồ trường nhật mộ tự chung thôi.

 

NGHĨA

Công phu roi vọt nết êm dần,

Lui tới quanh co mấy nẻo gần.

Vận sáo gió đưa lòng ngập mộng,

Đường dài chiều giục tiếng chuông ngân.

 

4 - Hồi thủ 迴首

 

光陰過隙日悠悠

鳥自知還水自流

繩索時時猶尚在

山童盡 始迴頭

 

ÂM

Quang âm quá khích nhật du du,

Điểu tự tri hoàn thủy tự lưu.

Thằng sách thời thời do thượng tại,

Sơn đồng tận lực thỉ hồi đầu.

 

NGHĨA

Thời gian thấm thoát lửng lờ trôi,

Cánh mỏi chim về nước chảy xuôi.

Dây buột từng giờ còn buột mãi,

Mục đồng hết mới quay lui.

 

5 - Tuần phục 馴伏

 

綠楊如水草如煙

隨處人牛且有緣

旦夕往還忘汗馬

山童意外不須牽

 

ÂM

Lục dương thu thủy thảo như yên,

Tùy xứ nhân ngưu thả hữu duyên.

Đán tịch vãng hoàn vong hạn mã,

Sơn đồng ý ngoại bất tu khiêng.

 

NGHĨA

Liễu ngời bóng nước, cỏ ngời mây,

Tùy chỗ tùy duyên có đó đây.

Sớm tối đi về quên mệt nhọc,

Mục đồng lơi lỏng chẳng cần dây.

 

6 - Vô ngại 無 礙

 

飽食安眠碧草間

不愁鞭策犯毛端

山童臥洒吹簫韻

仰看長天不盡寬

 

ÂM

Bảo thực an miên bích thảo gian,

Bất sầu tiên sách phạm mao đoan.

Sơn đồng ngọa sái xuy tiêu vận,

Ngưỡng khán trường thiên bất tận khoan.

 

NGHĨA

Ăn ngủ no say vũng cỏ xanh,

Chẳng lo roi chạm sợi lông mành.

Mục đồng thổi khúc vui vô hạn,

Ngước thấy trời cao rộng rộng thênh.

 

7 - Nhậm vận 任運

 

寂寂斜暉柳岸頭

滄茫煙水那追求

人牛相向同相

相見青松不記秋

 

ÂM

Tịch tịch tà huy liễu ngạn đầu,

Thương mang yên thủy ná truy cầu.

Nhân ngưu tương vấn đồng tương kiến,

Tương kiến thanh tùng bất ký thu.

 

NGHĨA

Chiều nghiêng bờ liễu bóng âm âm,

Khói nước chơi vơi há dõi tầm.

Chủ đến thăm trâu, trâu hỏi chủ,

Hỏi nhau tùng biếc chẳng ghi năm.


 

8 - Tương vong相忘

 

秋水長天一色深

人牛從此正無心

白雲出岫知何似

雲自輕昇岫自沉

 

ÂM

Thu thủy trường thiên nhất sắc thâm,

Nhân ngưu tùng thử chánh vô tâm.

Bạch vân xuất trục tri hà tợ,

Vân tự khinh thăng trục tự trầm.

 

NGHĨA

Thu thủy trường thiên thắm một màu,

Vô tâm từ đó cả người trâu.

Mây tuông đỉnh núi nào ai biết,

Mây tự bay đi, núi gật đầu.

 

9 - Độc chiếu 獨照

 

無牛極目好雲山

明月寒潭碧水間

歌曲歸來明月詠

奈何又遇一重關

 

ÂM

Vô ngưu cực mục hảo vân san,

Minh nguyệt hàn đàm bích thủy gian.

Ca khúc qui lai minh nguyệt vịnh,

Nại hà hựu ngộ nhất trùng quan.

 

NGHĨA

Mói mắt trông trâu chỉ núi mây,

Trăng trong đầm lạnh nước xanh đầy.

Đường về hát khúc thi minh nguyệt,

Ngặt nỗi còn vương lớp ải dày.

 

10 - Song mẫn 雙泯

 

萬象咸歸法性空

人牛今昔本無蹤

誰能向問求端的

草樹花開滿地紅

 

ÂM

Vạn tượng hàm qui pháp tánh không,

Nhân ngưu kim tích bản vô tung.

Thuỳ năng hướng vấn cầu đoan đích,

Thảo thọ hoa khai mãn địa hồng.

 

NGHĨA

Muôn tượng đều qui pháp tánh chung,

Người trâu nay trước vốn không không.

Ai hay tới đó tìm manh mối,

Cây cỏ hoa đua nở rực hồng.

 

B - LỤC BÁT

1 - Chưa chăn

Cỏ tươ,i liễu mướt, xuân êm,

Sơn khê trùng điệp chừng xem vắng người.

Kêu la chạy thẳng chân trời,

Mây đen bàn bạc là nơi trâu về.

2 - Mới dắt

Dây gai xỏ mũi đây này,

Một phen xiềng xích không ly chút nào.

Ngoan cuồng thao túng được sao,

Sơn đồng bước thấp bước cao theo hoài.

3 - Chịu khép

Lần hồi trâu được hòa hài,

Gần xa bờ nẻo vãng hồi quanh co.

Gió vèo tiếng sáo vu vơ,

Đường dài chiều ngập chuông chùa thúc thôi.

4 - Quay đầu

Thời gian buông lững lờ trôi,

Chim về cánh mỏi, nước xuôi mạch tràn.

Luôn luôn roi vọt dây ràng,

Sơn đồng hết sức mới an hồi đầu.

5 - Ngoan ngoãn

Liễu  xanh khói nước một màu,

Tùy duyên tùy xứ người trâu đi về.

Sớm chiều quên lững mỏi mê,

Sơn đồng thơ thái chẳng hề dắt chăn.

6 - Không ngại

Cỏ thơm ăn ngủ riêng phần,

Chẳng lo roi vọt dính lằn mảy lông.

Sơn đồng thổi khúc thong dong,

Ngửa xem trời rộng vô cùng bao la.

7 - Bỏ mặc

Hiu hiu bờ liễu chiều tà,

Chơ vơ bến nước, hững hờ làng mây.

Chủ trâu lại gặp nhau đây,

Gặp nhau tùng biếc chẳng ghi tuổi đời.

8 - Quên nhau

Nước thu in sắc trời dài,

Từ đây lại thấy trâu người tâm không.

Đầu non mây trắng trùng trùng,

Sững sờ núi lặng, mịt mùng mây bay.

9 - Một bóng

Không trâu, này núi nọ mây,

Trăng trong đầm lạnh nước đầy xanh lơ.

Đường về hát khúc trăng mơ,

Ải ngăn một lớp nào ngờ còn nguyên.

10 - Vắng hết

Tánh không muôn tượng trừng viên,

Người trâu vốn dĩ chẳng riêng phần nào.

Đoan do muốn biết là sao,

Hoa tươi cỏ thắm dạt dào hồn thơ.

                                           Ngày 28, tháng 8, năm Giáp tý.

                                                        (23/09/1984)

                                                       Thích Kế Châu


 

                                                                                                                  


Chùa Diệu Pháp - DIEU PHAP TEMPLE - TĐGHPGVNTN
ENGLISH  | Trang Chủ  | Tác Phẩm  | Tin Tức / Chương Trình  | Nghiên Cứu Phật Học  | Hình Ảnh  | Tư Liệu  | Kết Trang

Mọi tin tức, bài vở, hoặc ý kiến xây dựng xin liên lạc:
311 E. Mission Rd, San Gabriel, CA 91776 USA • Phone: (626) 614-0566 • Fax: (626) 286-8437 • e-mail: thichvienly@gmail.com

This site has been accessed   Hit Counter   times since August 2005.