Chùa Diệu Pháp - DIEU PHAP TEMPLE - TĐGHPGVNTN
 
ENGLISH  | Trang Chủ  | Tác Phẩm  | Tin Tức / Chương Trình  | Nghiên Cứu Phật Học  | Hình Ảnh  | Tư Liệu  | Kết Trang


Kinh Điển
Luật Giải
Luận Giải
Thiền Học
Tịnh Độ
Thơ Văn
Phật Học Cơ Bản
Nghi Lễ Phật Giáo
Lịch Sử Phật Giáo
Phật Giáo & Đời Sống
Tạp Chí Văn Nghệ
Tác Giả & Dịch Giả
 
 

Tranh Chăn Trâu
Thích Kế Châu Dịch

                                                                                                                   Tiếp IV. PHỔ MINH ĐẠI SƯ


MƯỜI BÀI THI TỤNG-MỤC NGƯU ĐỒ

 

A - TỨ TUYỆT

1 - Vị mục 未牧

TỤNG

生獰頭角恣咆哮

奔走溪山路轉遙

弌片黑雲橫谷口

誰知步步犯佳苖

 

ÂM

Sanh nanh đầu giác tứ bào hao,

Bôn tẩu sơn khê lộ chuyển diêu.

Nhất phiến hắc vân hoành cốc khẩu,

Thùy tri bộ bộ phạm giai miêu.

 

NGHĨA

Đầu sừng dữ tợn chạy hung hoang,

Rừng núi xa mù ngóng nghóe vang.

Một tấm mây đen tràn miệng hố,

Dè đâu mầm giống dẫm càn ngang.

 

2 - Sơ điều 初調

TỤNG

我有芒繩騫鼻穿

弌迴奔競痛加鞭

從來劣性難調制

猶得山童盡力牽

 

ÂM

Ngã hữu mang thằng mạch tĩ xuyên,

Nhất hồi bôn cạnh thống gia tiên.

Tùng lai biệt tánh nan điều chế,

Do đắt sơn đồng tận lực khiêng.

 

NGHĨA

Có sẵn giây thừng mũi xỏ phăng,

Xưa nay tánh dở khôn điều phục,

Cũng có sơn đồng ráng kéo ngăn.

 

3 - Thọ chế 受制

TỤNG

漸調漸伏息奔馳

度水穿雲步步隨

手把芒繩無少緩

牧童終日自忘疲

 

ÂM

Tiệm điều tiệm phục tức bôn trì,

Độ thủy xuyên vân bộ bộ tùy.

Thủ bả mang thằng vô thiểu hoãn,

Mục đồng chung nhật tự vong bì.

 

NGHĨA

Lần hồi điều phục hết đua bay,

Theo bước qua từng ngõ nước mây.

Nắm chặc giây gai không nới lỏng,

Đành quên mệt nhọc suốt đêm ngày.

 

4 - Hồi thủ 廻首

TỤNG

日乆功深始轉頭

顛狂心力漸調柔

山童未肯全相許

猶把芒繩且繫留

 

ÂM

Nhật cửu công thâm thỉ chuyển đầu,

Điên cuồng tâm lực tiệm điều nhu.

Sơn đồng vị khẳng toàn tương hứa,

Do bả mang thằng thả hệ lưu.

 

NGHĨA

Công khó ngày lâu mới chịu mềm,

Tâm cuồng sức bạo cũng vừa êm.

Sơn đồng chưa chịu cho buông thả,

Giữ lấy dây thừng cứ buột thêm.

 

5 - Tuần phục 馴伏

TỤNG

綠楊陰下古溪邊

放去收來得自然

日暮碧雲芳牪地

牧童歸去不須牽

 

ÂM

Lục dương âm hạ cổ khê biên,

Phóng khứ thu lai đắc tự nhiên.

Nhật mộ bích vân phương thảo địa,

Mục đồng qui khứ bất tu khiêng.

 

NGHĨA

Bên khe dưới bóng liễu xanh rì,

Tự tại thu về như thả đi.

Mây nhuộm bóng chiều vùng cỏ phức,

Tới lui chăn dắt chẳng cần chi.

 

6 - Vô ngại 無礙

TỤNG

露地安眠意自如

不勞鞭策永無拘

山童穩坐青松下

弌曲昇平樂有餘

 

ÂM

Lộ địa an miên ý tự như,

Bất lao tiên sách vĩnh vô cư.

Sơn đồng ổn tọa thanh tùng hạ,

Nhất khúc thăng bình lạc hữu dư.

 

NGHĨA

Yên ngủ phơi mình giữa tự do,

Roi phun dây cột chẳng phiền lo.

Sơn đồng dựa gốc tùng xanh biết,

Trổi khúc thăng bình dư ý thơ.

 

7 - Nhậm vận 任運

TỤNG

柳岸春波夕照中

淡烟芳牪綠茸茸

凔渴飲隨時過

石上山童睡正濃

 

ÂM

Liễu ngạn xuân ba tịch chiêu trung,

Đạm yên phương thảo lục nhung nhung.

Cơ xang khát ẩm tùy thời quá,

Thạch thượng sơn đồng thụy chánh nồng.

 

NGHĨA

Chiều rọi ngàn dương sóng dạt bờ,

Khói pha màu đạm cỏ xanh lơ.

Đói ăn khát uống tùy qua buổi,

Trên đá sơn đồng ngái giấc mơ.

 

8 - Tương vong 相忘

TỤNG

白牛常在白雲中

人自無心牛亦同

月透白雲雲影白

白雲明月任西東

 

ÂM

Bạch ngưu thường tại bạch vân trung,

Nhân tự vô tâm ngưu diệc đồng.

Nguyệt thấu bạch vân vân ảnh bạch,

Bạch vân minh nguyệt nhiệm tây đông.

 

NGHĨA

Trâu trắng đi trong mây trắng trong,

Người trâu tâm rổng,rổng chung chung.

Bóng mây trăng dõi làng mây trắng,

Mây trắng trăng soi trắng mịt mùng.

 

9 - Độc chiếu 獨照

TỤNG

牛兒無處牧童閒

一片孤雲碧嶂間

拍手高歌明月上

歸來猶有一重關

 

ÂM

Ngưu nhi vô xứ mục đồng nhàn,

Nhất phiến cô vân bích chướng gian.

Phách thủ cao ca minh nguyệt hạ,

Qui lai do hữu nhất trùng quan.

 

NGHĨA

Không trâu, thong thả bước thênh thênh,

Mây lẻ một vầng giữa núi xanh.

Nhịp bóng trăng đi ca mấy khúc,

Đường về còn vướng một lằng ranh.

 

10 - Song mẫn 雙泯

TỤNG

人牛不見杳無蹤

明月光寒萬象空

若問其中端的意

野花芳牪自叢叢

 

ÂM

Nhân ngưu bất kiến yểu vô tung,

Minh nguyệt quang hàn vạn tượng không.

Nhược vấn kỳ trung đoan đích ý,

Dã hoa phương thảo tự tùng tùng.

 

NGHĨA

Người trâu dấu vết chẳng còn ai ,

Muôn tượng lặng tờ, nguyệt lạnh rơi.

Hỏi thử đoan do trong lẽ ấy,

Hoa đồng cỏ nội ngát xinh tươi.

 

B - LỤC BÁT

1 - Chưa chăn

Đầu sừng dữ tợn kêu la,

Suối rừng thăm thẳm bôn ba dặm ngàn.

Mây đen một tấm ngoài hang,

Đâu hay mỗi bước dẫm càn mầm tươi.

2 - Mới dắt

Dây thừng ta xỏ mũi thôi,

Một phen bứt tháo lại bồi roi đau.

Khó điều tánh xấu từ lâu,

Mục đồng chăn dắt công phu nhọc nhằn.

3 - Chịu khép

Lần hồi bỏ thói hung hăng,

Xuyên mây lội nước phăng phăng theo mày.

Tay không nới chút đường dây,

Mục đồng quên hết trọn ngày mỗi đau.

4 - Quay đầu

Dày công vừa mới hồi đầu,

Hung hăng cuồng dại ngày lâu chịu mềm.

Dây thừng chưa hẳn lơi êm,

Ta còn nắm giữ buột thêm vững vàng.

5 - Ngoan ngoãn

Dưới khe bóng liễu mơ màng,

Buông đi dắt lại hoàn toàn tự do.

Mây chiều cỏ nội thơm tho,

Mục đồng thả bước không nhờ dắt chăn.

6 - Không ngại

Tự nhiên ăn ngũ phơi trần,

Khỏi công roi vọt nhọc nhằn lo quanh.

Sơn đồng dựa gốc tùng xanh,

Vui reo một khúc thăng bình có dư.

7 - Bỏ mặt

Liễu chiều sóng dạt ven bờ,

Cỏ non khói nhạt xanh lơ ngát trời.

Đói ăn khát uống qua thời,

Sơn đồng trên đá ngũ vùi giấc say.

8 - Cùng quên

Bạch ngưu thường đứng trong mây,

Tâm người đã rổng tâm mày cũng không.

Bóng mây trắng xóa trăng lồng,

Trăng trong mây trắng tây đông khắp trời.

9 - Một bóng

Không trâu đồng tử thảnh thơi,

Một vầng mây lẻ nửa vời non xanh.

Vỗ tay ca bóng trăng thanh,

Đường về còn vướng một thành cửa ngăn.

10 - Vắng hết

Người trâu chẳng thấy dấu chân,

Trăng rơi lạnh lẽo muôn tầng hư không.

Hỏi thăm manh mối tơ lòng,

Hoa đồng cỏ nội mấy vùng xinh xinh.
 


                                                                                                                   Tiếp 


Chùa Diệu Pháp - DIEU PHAP TEMPLE - TĐGHPGVNTN
ENGLISH  | Trang Chủ  | Tác Phẩm  | Tin Tức / Chương Trình  | Nghiên Cứu Phật Học  | Hình Ảnh  | Tư Liệu  | Kết Trang

Mọi tin tức, bài vở, hoặc ý kiến xây dựng xin liên lạc:
311 E. Mission Rd, San Gabriel, CA 91776 USA • Phone: (626) 614-0566 • Fax: (626) 286-8437 • e-mail: thichvienly@gmail.com

This site has been accessed   Hit Counter   times since August 2005.