Chùa Diệu Pháp - DIEU PHAP TEMPLE - TĐGHPGVNTN
 
ENGLISH  | Trang Chủ  | Tác Phẩm  | Tin Tức / Chương Trình  | Nghiên Cứu Phật Học  | Hình Ảnh  | Tư Liệu  | Kết Trang


Kinh Điển
Luật Giải
Luận Giải
Thiền Học
Tịnh Độ
Thơ Văn
Phật Học Cơ Bản
Nghi Lễ Phật Giáo
Lịch Sử Phật Giáo
Phật Giáo & Đời Sống
Tạp Chí Văn Nghệ
Tác Giả & Dịch Giả
 
 


LUẬN GIẢI

  Trung Luận - T.T. Thích Viên Lý

  Thập Nhị Môn Luận - T.T. Thích Viên Lý

  Phủ Định Thức và Biện Chứng Pháp Trung Quán - T.T. Thích Viên Lý

  Đại Cương Triết Học Trung Quán - T.T. Thích Viên Lý

  Nhiếp Đại Thừa Luận - H.T. Thích Trí Quang

  Tâm Thư - Quyển III - Luận - H.T. Thích Trí Thủ

  Thức Biến - H.T. Thích Thiện Siêu

  Bửu Tạng Luận - H.T. Thích Duy Lực

  Luận Thành Duy Thức - T.T. Thích Tuệ Sỹ 

 


Giới Thiệu Tác Phẩm:     

Chùa Diệu Pháp - DIEU PHAP TEMPLE - TĐGHPGVNTN
Phậ­t Giáo Hướng Dẫn Thế Kỷ 21Chùa Diệu Pháp - DIEU PHAP TEMPLE - TĐGHPGVNTN
Thiền Trong Nghệ Thuậ­t Bắn Cung


Chùa Diệu Pháp - DIEU PHAP TEMPLE - TĐGHPGVNTN
ENGLISH  | Trang Chủ  | Tác Phẩm  | Tin Tức / Chương Trình  | Nghiên Cứu Phật Học  | Hình Ảnh  | Tư Liệu  | Kết Trang

Mọi tin tức, bài vở, hoặc ý kiến xây dựng xin liên lạc:
311 E. Mission Rd, San Gabriel, CA 91776 USA • Phone: (626) 614-0566 • Fax: (626) 286-8437 • e-mail: thichvienly@gmail.com

This site has been accessed   Hit Counter   times since August 2005.