Chùa Diệu Pháp - DIEU PHAP TEMPLE - TĐGHPGVNTN
 
ENGLISH  | Trang Chủ  | Tác Phẩm  | Tin Tức / Chương Trình  | Nghiên Cứu Phật Học  | Hình Ảnh  | Tư Liệu  | Kết Trang


Kinh Điển
Luật Giải
Luận Giải
Thiền Học
Tịnh Độ
Thơ Văn
Phật Học Cơ Bản
Nghi Lễ Phật Giáo
Lịch Sử Phật Giáo
Phật Giáo & Đời Sống
Tạp Chí Văn Nghệ
Tác Giả & Dịch Giả
 
 

THẬP NHỊ MÔN LUẬN

 Luận Về Mười Hai Cửa


Tác Giả: Long Thọ (Nàgàrjuna)
 Dịch Giả: Thích Viên Lý


 

MỤC LỤC

LỜI GIỚI THIỆU
VÀI LỜI CỦA DỊCH GIẢ của Thích Viên Lý

Lời Mở Đầu của Dịch Giả bản dịch Anh Ngữ

 

CỬA THỨ 1- QUÁN NHÂN DUYÊN
CỬA THỨ 2- QUÁN HỮU QUẢ VÀ VÔ QUẢ
CỬA THỨ 3- QUÁN DUYÊN
CỬA THỨ 4- QUÁN TƯỚNG        
CỬA THỨ 5
- QUÁN HỮU TƯỚNG HAY VÔ TƯỚNG       
CỬA THỨ 6- QUÁN ĐỒNG NHẤT HAY DỊ BIỆT
CỬA THỨ 7- QUÁN HỮU VÀ VÔ          
CỬA THỨ 8
- QUÁN TÁNH     
CỬA THỨ 9- QUÁN NHÂN QUẢ      
CỬA THỨ 10-QUÁN TÁC GIẢ (TẠO HÓA)         
CỬA THỨ 11-QUÁN TAM THỜI
CỬA THỨ 12-QUÁN SANH      Giới Thiệu Tác Phẩm:     

Chùa Diệu Pháp - DIEU PHAP TEMPLE - TĐGHPGVNTN
Pháp Tu Quán ÂmChùa Diệu Pháp - DIEU PHAP TEMPLE - TĐGHPGVNTN
The Four Sublime States


Chùa Diệu Pháp - DIEU PHAP TEMPLE - TĐGHPGVNTN
ENGLISH  | Trang Chủ  | Tác Phẩm  | Tin Tức / Chương Trình  | Nghiên Cứu Phật Học  | Hình Ảnh  | Tư Liệu  | Kết Trang

Mọi tin tức, bài vở, hoặc ý kiến xây dựng xin liên lạc:
311 E. Mission Rd, San Gabriel, CA 91776 USA • Phone: (626) 614-0566 • Fax: (626) 286-8437 • e-mail: thichvienly@gmail.com

This site has been accessed   Hit Counter   times since August 2005.