Chùa Diệu Pháp - DIEU PHAP TEMPLE - TĐGHPGVNTN
 
ENGLISH  | Trang Chủ  | Tác Phẩm  | Tin Tức / Chương Trình  | Nghiên Cứu Phật Học  | Hình Ảnh  | Tư Liệu  | Kết Trang
Chùa Diệu Pháp - GHPGVNTN - DIEU PHAP TEMPLE
Đã Phát Hành:

 Phủ Định Thức và Biện Chứng Pháp Trung Quán
 Nhiệm Mầu Từng Giọt Nắng Rơi
 Giọt Sương Huyễn Hóa
 Pháp Tu Quán Âm
 Trung Luận
 Phật Giáo và Tâm Lý Học Hiện Đại
 Lược Sử Thời Gian
 Thiền Trong Nghệ Thuật Bắn Cung
 Bước vào Thiền Cảnh
 Đại Cương Triết Học Trung Quán
 Đại Tạng Kinh Nhập Môn
 Cẩm Nang Nhân Sanh
 Thập Nhị Môn Luận
 Phật Giáo Hướng Dẫn Thế Kỷ 21
 Con đưòng dẫn đến hạnh phúc đích thực
 Những Hạt Ngọc Trí Tuệ Phật Giáo

THẬP NHỊ MÔN LUẬN
  Dịch Giả: Thích Viên Lý

 

CỬA THỨ NĂM

QUÁN HỮU TƯỚNG HAY VÔ TƯỚNG


 
 
           
Các pháp đều là không.  Tại sao?
 
             Nếu pháp đã có tướng,
             cần gì phải tạo ra tướng?
             Nếu pháp không có tướng,
             không thể có sự tỏ tướng.
            (Thì tướng làm sao có tướng?)
 

            Ngoài hai điều đó, còn có điều gì có thể tỏ tướng?
 
            Khi pháp có tướng không có sự tạo ra tướng.  Tại sao?  Nếu các pháp đã có tướng, chúng cần gì phải có thêm tướng nữa?  Nếu còn có sự tạo ra tướng trong trường hợp pháp đã có tướng, thì sẽ có sự lầm lẫn, vì có hai loại tướng:  tướng mà pháp đã có sẵn và tướng dùng để tạo ra tướng.  Vì vậy, không thể có sự tạo ra tướng khi pháp đã có tướng.
 
            Cũng chẳng có sự tỏ tướng khi pháp không có tướng.  Những thứ không có tướng thì làm sao có thể tỏ tướng?  Một con voi có hai ngà, một cái vòi dài, một cái đầu lớn, tai như cái quạt, xương sống cong như cây cung, một cái bụng lớn, cuối đuôi có cụm lông, bốn chân vững chắc và tròn; những điểm này là những tướng của một con voi.  Nếu không có những tướng này thì chẳng có voi để mà làm ra tướng.  Một con ngựa có đôi tai vểnh, một cái
bờm ở cổ, bốn chân có móng và đuôi có cụm lông.  Nếu không có những tướng này thì chẳng có con ngựa để làm ra tướng.  Như vậy là không có sự tạo ra tướng khi pháp có tướng cũng như khi chúng không có tướng.  Ngoài hai trường hợp có tướng và không có tướng, không thể có trường hợp thứ ba nào mà sự tỏ tướng có thể xảy ra.  Cho nên “tướng vô sở tướng.”
 
           
Bởi vì không có sự tỏ tướng, cho nên không có “cái gì có thể tạo ra tướng” (không có “khả tướng” pháp).  Tại sao?  Bởi vì nhờ có tướng cho nên một vật nào đó mới được coi là “khả tướng” có thể tỏ tướng.  Nhưng vì nhân duyên, các tướng và các “khả tướng” đều là không.  Khi mà các tướng và khả tướng là không, thì vạn vật đều là không.  Tại sao?  Bởi vì không thể có thứ gì không có tướng và khả tướng.  Khi mà vạn vật là không thì không thể có “phi vật.”  Sự hủy diệt của một vật được gọi là “vô vật.”  Nhưng nếu vật không hiện hữu thì lấy cái gì để hủy diệt?  Lấy cái cái gì để gọi là vô-vật?  Cả vật lẫn vô-vật đều là không.  Vì vậy, tất cả hữu vi pháp đều là không.  Khi mà hữu vi pháp là không thì vô vi pháp cũng là không.  Khi mà hữu vi pháp và vô vi pháp đều là không thì cái ngã cũng là không.
 

                                                                               tiếp      

 

      Giới Thiệu Tác Phẩm:     

Chùa Diệu Pháp - DIEU PHAP TEMPLE - TĐGHPGVNTN
Pháp Tu Quán ÂmChùa Diệu Pháp - DIEU PHAP TEMPLE - TĐGHPGVNTN
The Four Sublime States


Chùa Diệu Pháp - DIEU PHAP TEMPLE - TĐGHPGVNTN
ENGLISH  | Trang Chủ  | Tác Phẩm  | Tin Tức / Chương Trình  | Nghiên Cứu Phật Học  | Hình Ảnh  | Tư Liệu  | Kết Trang

Mọi tin tức, bài vở, hoặc ý kiến xây dựng xin liên lạc:
311 E. Mission Rd, San Gabriel, CA 91776 USA • Phone: (626) 614-0566 • Fax: (626) 286-8437 • e-mail: thichvienly@gmail.com

This site has been accessed   Hit Counter   times since August 2005.