Chùa Diệu Pháp - GHPGVNTN - DIEU PHAP TEMPLE
 
ENGLISH  | Trang Chủ | Truyền Hình | Pháp Âm | Thư Viện  | Tin Tức Phật Giáo  | Nghiên Cứu Phật Học  | Hình Ảnh  | Liệu  | Kết Trang


PS. Ngộ Thông
HT. Tịnh Không
HT. Tuyên Hóa
HT. Thích Chánh Lạc
HT. Thích Thiền Tâm
HT. Thích Viên Thành
HT. Thích Viên Lý
TT. Thích Giác Đẳng
TT. Thích Viên Huy
TT. Thích Viên Thông
ĐĐ. Thích Viên Chánh
 
 
 


MÂY HẠC VỀ ĐÂU ?
(Thơ: Thích Viên Lý - Trọng Nghĩa Phổ Nhạc)

     

 Mây hạc về đâu

Trọng Nghĩa

 Cho nhau niềm phúc lạc

Thái Hiền

 Lệ nhòa sắc không

Trọng Nghĩa

 Nụ hồng

Trọng Nghĩa

 Pháp Âm

Thái Hiền

 Dạo chơi

Trọng Nghĩa

 Mẹ

Trọng Nghĩa

 Chợt thấy con tim rực nắng hồng

Thái Hiền

 Bên giòng nước chảy

Trọng Nghĩa

 Khắc khoải

Trọng Nghĩa

 Một phút dừng chân

Thái Hiền

 Mẹ là tất cả

Trọng Nghĩa

   


Chùa Diệu Pháp - GHPGVNTN - DIEU PHAP TEMPLE

Mọi tin tức, bài vở, hoặc ý kiến xây dựng xin liên lạc:
311 E. Mission Rd, San Gabriel, CA 91776 USA • Phone: (626) 614-0566 • Fax: (626) 286-8437 • e-mail: dieuphaptu@gmail.com