Chùa Diệu Pháp - GHPGVNTN - DIEU PHAP TEMPLE
 
ENGLISH  | Trang Chủ | Truyền Hình | Pháp Âm | Thư Viện  | Tin Tức Phật Giáo  | Nghiên Cứu Phật Học  | Hình Ảnh  | Liệu  | Kết Trang


PS. Ngộ Thông
HT. Tịnh Không
HT. Tuyên Hóa
HT. Thích Chánh Lạc
HT. Thích Thiền Tâm
HT. Thích Viên Thành
HT. Thích Viên Lý
TT. Thích Giác Đẳng
TT. Thích Viên Huy
TT. Thích Viên Thông
ĐĐ. Thích Viên Chánh
 
 
 


NHIỆM MẦU TỪNG GIỌT NẮNG RƠI
(Thơ: Thích Viên Lý - Trọng Nghĩa Phổ Nhạc)

       

 Lời giới thiệu (Thái Tú Hạp viết)

Mộng Lan

 Nhiệm Mầu Từng Giọt Nắng Rơi

Trọng Nghĩa

 Rồi Một Chiều Mây Bay

Trọng Nghĩa

 Nhớ

Hà Thanh

 Ngâm thơ: Bảo Pháp Già Lam

Trọng Nghĩa

 Mừng Phật Đản Sanh

Trọng Nghĩa

 Về Thăm Xứ Phật

Hà Thanh

 Đêm

Trọng Nghĩa

 Bên Thềm Trăng Sáng

Hà Thanh

 Ngâm thơ: Điểm Giọt Sầu

Trọng Nghĩa

 An Lạc

Trọng Nghĩa

 Tiễn Người

Hà Thanh

 Bất Nhị

Trọng Nghĩa

   


Chùa Diệu Pháp - GHPGVNTN - DIEU PHAP TEMPLE

Mọi tin tức, bài vở, hoặc ý kiến xây dựng xin liên lạc:
311 E. Mission Rd, San Gabriel, CA 91776 USA • Phone: (626) 614-0566 • Fax: (626) 286-8437 • e-mail: dieuphaptu@gmail.com