Category Archives: Đặc san

THÔNG BẠCH PHẬT ĐẢN PL 2567 – DL 2023 | HT Thích Viên Lý

TĂNG ĐOÀN GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT HẢI NGOẠI THE OVERSEAS VIETNAMESE UNIFIED BUDDHIST SANGHA  14472 Chestnut St., Westminster, CA 92683 Điện thoại: (626) 800-9081, (714) 890-9513 * Email: tangdoanhaingoai@gmail.com Số:046/VPTT/HĐĐH/TB/CT Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Kính bạch chư Tôn đức Giáo phẩm Tăng Ni, Kính thưa chư […]

NGUYỆT SAN DIỆU PHÁP THÁNG 2/2023

nguyet-san-t2

☸️ NGUYỆT SAN DIỆU PHÁP THÁNG 2/2023 ☸️ 𝑵𝒐̣̂𝒊 𝒅𝒖𝒏𝒈 𝒔𝒐̂́ 𝒏𝒂̀𝒚 𝒄𝒐́: ✢ Giới thiệu khái quát về Kinh Tăng Chi Bộ – Hòa Thượng Thích Viên Lý (trang 2 và 4) ✢ Thơ : “Hỏi chuyện quê nhà” – Ái Cầm (trang 2) ✢ Chớ chờ đợi chi – Hòa thượng Thích Viên […]