PHẬT GIÁO VÀ GIÁO DỤC CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP HỌC

Phật giáo và giáo dục chương 2 sẽ chia sẻ về những nội dung xoay quanh: Đề Án khảo sát, Nghiên cứu bậc nhì, Độ tin cậy, độ hiệu lực và độ phổ quát. Kính mời độc giả cùng đón đọc. ĐỀ ÁN KHẢO SÁT Công cụ nghiên cứu chính sẽ được sử dụng trong […]

PHẬT GIÁO VÀ GIÁO DỤC CHƯƠNG 1: DẪN NHẬP

phat-giao-va-giao-duc-chuong-1

Phật Giáo và Giáo Dục là một tác phẩm không chỉ giá trị về mặt triết lý giáo dục mà còn bao gồm cả hệ thống giáo dục và thành quả giáo dục ưu việt có khả năng thích ứng cao với mọi quốc độ và thời đại. Tác giả đã dẫn chứng một cách […]

PHẬT GIÁO VÀ KHOA HỌC

phat-giao-va-giao-duc

LỜI GIỚI THIỆU Phật Giáo và Giáo Dục là một tác phẩm không chỉ giá trị về mặt triết lý giáo dục mà còn bao gồm cả hệ thống giáo dục và thành quả giáo dục ưu việt có khả năng thích ứng cao với mọi quốc độ và thời đại. Tác giả đã dẫn […]

PHẬT GIÁO HƯỚNG DẪN THẾ KỶ 21

PHẬT GIÁO HƯỚNG DẪN THẾ KỶ 21 Dịch Giả: HT Thích Viên Lý Phật Giáo Hướng Dẫn Thế Kỷ 21 là một tài liệu gồm: 12 tham luận được trình bày tại Hội Nghị Nghiên Cứu Học Thuật Phật Giáo Quốc Tế lần thứ Tám vào các ngày 27 và 28 tháng 10 năm 1995 […]

PHẬT GIÁO VÀ XÃ HỘI

Tác phẩm “Phật Giáo và Xã Hội” sẽ chỉ cho bạn thấy một phần nhỏ những giá trị lớn về sự liên quan mật thiết giữa Phật Giáo và xã hội. Đặc biệt là những giải pháp thù ứng mà Đức Phật đã khai thị nhằm giúp cho xã hội thái bình, muôn sinh an […]

PHỦ ĐỊNH THỨC VÀ BIỆN CHỨNG PHÁP TRUNG QUÁN

PHỦ ĐỊNH THỨC VÀ BIỆN CHỨNG PHÁP TRUNG QUÁN Tác Giả: B.K. Matilal – Dịch Giả: Thích Viên Lý Viện Triết Lý Việt Nam và Triết Học Thế Giới 2000 LỜI GIỚI THIỆU Cho đến nay, dù đã trải qua mấy mươi thế kỷ được phổ truyền, đạo lý Tánh Không của Bồ Tát Long […]

THIỀN TỨ NIỆM XỨ

thien-tu=niem-xu

LỜI GIỚI THIỆU Con người từ khi sinh ra đã chào đời bằng tiếng khóc như một sự vận hành cho một kiếp người với đầy dẫy khổ đau và phiền não. Những nỗi khổ ấy thường bị lầm tưởng là do các ngoại xứ tác động nhưng thực chất nó xuất phát từ bên […]

ĐẠI TẠNG KINH NHẬP MÔN- TÓM TẮT 139 KINH ĐIỂN PHẬT GIÁO!

dai-tang-kinh-mon

ĐẠI TẠNG KINH NHẬP MÔN Giới Thiệu 139 Kinh Điển Phật Giáo Hán dịch: Thích Ấn Hải, Thích Nguyện Quỷnh Việt dịch: Thích Viên Lý Viện Triết Lý Việt Nam và Triêt Học Thế Giới xuất bản 1999 Trong suốt thời gian 45 năm, từ lúc giác ngộ năm 35 tuổi cho tới khi nhập […]