Chùa Diệu Pháp - DIEU PHAP TEMPLE - TĐGHPGVNTN
 
ENGLISH  | Trang Chủ  | Tác Phẩm  | Tin Tức / Chương Trình  | Nghiên Cứu Phật Học  | Hình Ảnh  | Tư Liệu  | Kết Trang
Chùa Diệu Pháp - GHPGVNTN - DIEU PHAP TEMPLE


 

 

GIỌT SƯƠNG HUYỄN HÓA

 

 

 

NỖI NIỀM

NGƯỜI VONG QUỐC

 

 

Những năm tháng lầm than nơi xứ lạ

Bao mùa trăng làm khách sống xa quê

Mài bút nghiên mòn mỏi đợi ngày về

Thân đằng cát chở đầy cơn quốc hận

Người yêu nước chỉ một lần mất nước

Vạn lần đau và triệu triệu lần đau

Mỗi đêm khuya nhìn tóc đã ngả màu

Là mối bận nghe lòng thêm héo hắt

Tổ quốc đó giờ đọa đầy bởi giặc

Triệu niềm tin chôn tận chốn A Tỳ

Giặc cộng về tạo tác nỗi phân ly

Nước đã loạn ngày càng thêm bi thiết

Nghe chăng hỡi những con dân đất Việt

Hồn nước thiêng  đang réo gọi đêm ngày

 

                   tiếp            Giới Thiệu Tác Phẩm:     


Chùa Diệu Pháp - DIEU PHAP TEMPLE - TĐGHPGVNTN
Nhiệm Mầu Từng Giọt Nắng RơiChùa Diệu Pháp - DIEU PHAP TEMPLE - TĐGHPGVNTN
Giọt Sương Huyễn Hóa


Chùa Diệu Pháp - DIEU PHAP TEMPLE - TĐGHPGVNTN
ENGLISH  | Trang Chủ  | Tác Phẩm  | Tin Tức / Chương Trình  | Nghiên Cứu Phật Học  | Hình Ảnh  | Tư Liệu  | Kết Trang

Mọi tin tức, bài vở, hoặc ý kiến xây dựng xin liên lạc:
311 E. Mission Rd, San Gabriel, CA 91776 USA • Phone: (626) 614-0566 • Fax: (626) 286-8437 • e-mail: thichvienly@gmail.com

This site has been accessed   Hit Counter   times since August 2005.