Chùa Diệu Pháp - DIEU PHAP TEMPLE - TĐGHPGVNTN
 
ENGLISH  | Trang Chủ  | Tác Phẩm  | Tin Tức / Chương Trình  | Nghiên Cứu Phật Học  | Hình Ảnh  | Tư Liệu  | Kết Trang
Chùa Diệu Pháp - GHPGVNTN - DIEU PHAP TEMPLE


 

 

GIỌT SƯƠNG HUYỄN HÓA

 

 

NHỚ THẦY

 

 

Tôi đang đi giữa rừng mưa bão

Nước mắt nhòa theo mỗi bước chân

Lòng chợt bừng lên bao kỷ niệm

Đạo thầy trò còn đó vẫn trong tim

Những vẫn tưởng trăng tàn trăng lại hiện

Ngờ đâu từng mảnh ánh trăng rơi

Cảnh đời huyễn ảo sinh rồi diệt

Biết vậy mà sao lòng vẫn đau

Có ai tát cạn biển phiền não

Giải thoảt giùm tôi cảnh đoạn trường.

 

                   tiếp      



      Giới Thiệu Tác Phẩm:     


Chùa Diệu Pháp - DIEU PHAP TEMPLE - TĐGHPGVNTN
Phật Giáo và Tâm Lý Học Hiện Đại



Chùa Diệu Pháp - DIEU PHAP TEMPLE - TĐGHPGVNTN
Nhiệm Mầu Từng Giọt Nắng Rơi


Chùa Diệu Pháp - DIEU PHAP TEMPLE - TĐGHPGVNTN
ENGLISH  | Trang Chủ  | Tác Phẩm  | Tin Tức / Chương Trình  | Nghiên Cứu Phật Học  | Hình Ảnh  | Tư Liệu  | Kết Trang

Mọi tin tức, bài vở, hoặc ý kiến xây dựng xin liên lạc:
311 E. Mission Rd, San Gabriel, CA 91776 USA • Phone: (626) 614-0566 • Fax: (626) 286-8437 • e-mail: thichvienly@gmail.com

This site has been accessed   Hit Counter   times since August 2005.