Chùa Diệu Pháp - DIEU PHAP TEMPLE - TĐGHPGVNTN
 
ENGLISH  | Trang Chủ  | Tác Phẩm  | Tin Tức / Chương Trình  | Nghiên Cứu Phật Học  | Hình Ảnh  | Tư Liệu  | Kết Trang
Chùa Diệu Pháp - GHPGVNTN - DIEU PHAP TEMPLE


 

 

GIỌT SƯƠNG HUYỄN HÓA

      

 

NHỚ XƯA

 

Nhớ ngày ai xưa lên non làm giáo sĩ

Dựng thạch đầu xếp tân mộc thí kinh

Thời mạt pháp còn đâu người tiết khí

Ôm tình sầu tre cụt khóc măng non

Vẫn thừa biết trăng tròn rồi lại khuyết

Thịnh rồi suy, hưng phế phế hưng

Nhưng than ôi!

Thời tao loạn vẫn không ngừng tiếp diễn

Mà ân sư thời biệt tín vô âm

Kẻ hậu côn trong lặng lẽ âm thầm

Nghe chết lịm trong tận cùng xương tủy

 

                   tiếp            Giới Thiệu Tác Phẩm:     


Chùa Diệu Pháp - DIEU PHAP TEMPLE - TĐGHPGVNTN
Giọt Sương Huyễn HóaChùa Diệu Pháp - DIEU PHAP TEMPLE - TĐGHPGVNTN
Phậ­t Giáo Hướng Dẫn Thế Kỷ 21


Chùa Diệu Pháp - DIEU PHAP TEMPLE - TĐGHPGVNTN
ENGLISH  | Trang Chủ  | Tác Phẩm  | Tin Tức / Chương Trình  | Nghiên Cứu Phật Học  | Hình Ảnh  | Tư Liệu  | Kết Trang

Mọi tin tức, bài vở, hoặc ý kiến xây dựng xin liên lạc:
311 E. Mission Rd, San Gabriel, CA 91776 USA • Phone: (626) 614-0566 • Fax: (626) 286-8437 • e-mail: thichvienly@gmail.com

This site has been accessed   Hit Counter   times since August 2005.