Chùa Diệu Pháp - DIEU PHAP TEMPLE - TĐGHPGVNTN
 
ENGLISH  | Trang Chủ  | Tác Phẩm  | Tin Tức / Chương Trình  | Nghiên Cứu Phật Học  | Hình Ảnh  | Tư Liệu  | Kết Trang
Chùa Diệu Pháp - GHPGVNTN - DIEU PHAP TEMPLE
Đã Phát Hành:

 Phủ Định Thức và Biện Chứng Pháp Trung Quán
 Nhiệm Mầu Từng Giọt Nắng Rơi
 Giọt Sương Huyễn Hóa
 Pháp Tu Quán Âm
 Trung Luận
 Phật Giáo và Tâm Lý Học Hiện Đại
 Lược Sử Thời Gian
 Thiền Trong Nghệ Thuật Bắn Cung
 Bước vào Thiền Cảnh
 Đại Cương Triết Học Trung Quán
 Đại Tạng Kinh Nhập Môn
 Cẩm Nang Nhân Sanh
 Thập Nhị Môn Luận
 Phật Giáo Hướng Dẫn Thế Kỷ 21
 Con đưòng dẫn đến hạnh phúc đích thực
 Những Hạt Ngọc Trí Tuệ Phật Giáo

GIỌT SƯƠNG HUYỄN HÓA

      HỎI THẦM

     Chiều nay sầu cổ độ
     Trầm mình trong cô liêu
     Hỏi thầm người thiên cổ
     Thế nhân sao tiêu đìu

     Chiều nay nhìn mây bay
     Mưa buồn hiu hắt gọi
     Hồn cố nhân nơi nào
     Nghe lòng chợt xôn xao

     Ai đi vào hoang vắng
     Vai mang phố chợ về
     Đâu nỗi niềm câm lặng
     Đây tâm tình hoài quê

     Treo ấn vào rừng sâu
     Trên lưng nhẹ hẩng sầu
     Hoàng hôn tụ đầu ngõ
     Đường trước đi về đâu

     Rồi tâm tư bừng vỡ
     Mây trắng trôi lững lờ
     Rừng Sa La muôn thưở
     Vương vương một thời thơ

     Lời kinh xưa còn vẳng
     Bóng người xưa nay đâu
     Kể hậu côn thầm hỏi
     Hồn măng phấn bụi sầu

  tiếp            Giới Thiệu Tác Phẩm:     

Chùa Diệu Pháp - DIEU PHAP TEMPLE - TĐGHPGVNTN
Phật Giáo và Tâm Lý Học Hiện ĐạiChùa Diệu Pháp - DIEU PHAP TEMPLE - TĐGHPGVNTN
Giọt Sương Huyễn Hóa


Chùa Diệu Pháp - DIEU PHAP TEMPLE - TĐGHPGVNTN
ENGLISH  | Trang Chủ  | Tác Phẩm  | Tin Tức / Chương Trình  | Nghiên Cứu Phật Học  | Hình Ảnh  | Tư Liệu  | Kết Trang

Mọi tin tức, bài vở, hoặc ý kiến xây dựng xin liên lạc:
311 E. Mission Rd, San Gabriel, CA 91776 USA • Phone: (626) 614-0566 • Fax: (626) 286-8437 • e-mail: thichvienly@gmail.com

This site has been accessed   Hit Counter   times since August 2005.