Chùa Diệu Pháp - DIEU PHAP TEMPLE - TĐGHPGVNTN
 
ENGLISH  | Trang Chủ  | Tác Phẩm  | Tin Tức / Chương Trình  | Nghiên Cứu Phật Học  | Hình Ảnh  | Tư Liệu  | Kết Trang
Chùa Diệu Pháp - GHPGVNTN - DIEU PHAP TEMPLE
Đã Phát Hành:

 Phủ Định Thức và Biện Chứng Pháp Trung Quán
 Nhiệm Mầu Từng Giọt Nắng Rơi
 Giọt Sương Huyễn Hóa
 Pháp Tu Quán Âm
 Trung Luận
 Phật Giáo và Tâm Lý Học Hiện Đại
 Lược Sử Thời Gian
 Thiền Trong Nghệ Thuật Bắn Cung
 Bước vào Thiền Cảnh
 Đại Cương Triết Học Trung Quán
 Đại Tạng Kinh Nhập Môn
 Cẩm Nang Nhân Sanh
 Thập Nhị Môn Luận
 Phật Giáo Hướng Dẫn Thế Kỷ 21
 Con đưòng dẫn đến hạnh phúc đích thực
 Những Hạt Ngọc Trí Tuệ Phật Giáo

GIỌT SƯƠNG HUYỄN HÓA

      TỔ QUỐC GHI ƠN

     Mảng mây vắt nhẹ trên đầu núi
     Như giải khăn sô ái niệm Người
     Chim chiều vài cánh bay cô lẻ
     Vẽ một vành tang bặt vết chân
     Chiều bỗng buồn khuâng như chia sẻ
     Mưa chiều từng giọt nhỏ rưng rưng
     Như khóc thương anh vừa nằm xuống
     Như khóc thương anh bỏ của chơi
     Anh đã bỏ rồi bao tục lụy
     Bỏ đi rồi huyễn mộng phù du
     Quay về bản thể chân tâm cũ
     Buồn hay vui anh nhỉ cảnh phân ly
     Tôi tự hỏi mình và bao kẻ
     Buồn hay vui anh nhỉ cuộc phân kỳ
     Anh đã quên mình và hy hiến
     Cả đời cho đạo pháp quê hương
     Tự đốt thân mình làm đuốc rọi

     Đêm dài dày đặc thiếu nhân quyền
     Xác anh tuy đã thành tro bụi
     Tinh thần cao cả vẫn còn nguyên
     Tên anh ghi tạc hồn sông núi
     Phạm Gia Bình – Viên Lạc sử ghi
     Anh chết cho bao người được sống
     Vị anh hùng dân tộc Việt Nam
     Cảm ơn anh đã vì đạo pháp
     Dâng trọn thân mình cho núi sông
     Lửa thiêng sưởi ấm hồn dân tộc
     Thiêu rụi tham sân, sạch bạo tàn
     Bồ Tát tại gia tuẫn vì đạo
     Phạm Gia Bình tổ quốc ghi ơn.

  tiếp            Giới Thiệu Tác Phẩm:     

Chùa Diệu Pháp - DIEU PHAP TEMPLE - TĐGHPGVNTN
Lược Sử Thời GianChùa Diệu Pháp - DIEU PHAP TEMPLE - TĐGHPGVNTN
Pháp Tu Quán Âm


Chùa Diệu Pháp - DIEU PHAP TEMPLE - TĐGHPGVNTN
ENGLISH  | Trang Chủ  | Tác Phẩm  | Tin Tức / Chương Trình  | Nghiên Cứu Phật Học  | Hình Ảnh  | Tư Liệu  | Kết Trang

Mọi tin tức, bài vở, hoặc ý kiến xây dựng xin liên lạc:
311 E. Mission Rd, San Gabriel, CA 91776 USA • Phone: (626) 614-0566 • Fax: (626) 286-8437 • e-mail: thichvienly@gmail.com

This site has been accessed   Hit Counter   times since August 2005.