Chùa Diệu Pháp - DIEU PHAP TEMPLE - TĐGHPGVNTN
 
ENGLISH  | Trang Chủ  | Tác Phẩm  | Tin Tức / Chương Trình  | Nghiên Cứu Phật Học  | Hình Ảnh  | Tư Liệu  | Kết Trang
Chùa Diệu Pháp - GHPGVNTN - DIEU PHAP TEMPLE
Đã Phát Hành:

 Phủ Định Thức và Biện Chứng Pháp Trung Quán
 Nhiệm Mầu Từng Giọt Nắng Rơi
 Giọt Sương Huyễn Hóa
 Pháp Tu Quán Âm
 Trung Luận
 Phật Giáo và Tâm Lý Học Hiện Đại
 Lược Sử Thời Gian
 Thiền Trong Nghệ Thuật Bắn Cung
 Bước vào Thiền Cảnh
 Đại Cương Triết Học Trung Quán
 Đại Tạng Kinh Nhập Môn
 Cẩm Nang Nhân Sanh
 Thập Nhị Môn Luận
 Phật Giáo Hướng Dẫn Thế Kỷ 21
 Con đưòng dẫn đến hạnh phúc đích thực
 Những Hạt Ngọc Trí Tuệ Phật Giáo

GIỌT SƯƠNG HUYỄN HÓA

      VỊ PHÁP THIÊU THÂN

     Huyết lệ rụa ràng đôi khóe mắt
     Nhịp tim loạn xạ chực vỡ toang
     Tháng tư nhuộm đỏ bao hoài bão
     Dòng máu dân lành chảy láng lênh
     Bi kịch Việt Nam chồng chất mãi
     Thế hệ này rồi thế hệ kia
     Ngôn ngữ lặng câm vì chết điếng
     Vết hằn ý hệ quất ngang lưng
     Hệt nhát dao phay lia cổ họng
     Máu phụt từ tim vọt thẳng vòi
     Để cứu dân lành vơi thảm họa
     Quên m̀nh vì nước nguyện xả thân
     Lửa cháy cháy bùng thân tứ đại
     Rực lên chân lý giữa đêm đen
     Thế giới lương tri bừng tỉnh dậy
     Nhìn vào thảm trạng ôi não lòng
     Thương anh vị quốc quên mạng sống
     Làm nên lịch sử bậc công thần
     Vị pháp thiêu thân hùng tâm hạo khí
     Nguyện chết đi để đạo pháp sống còn
     Anh chết nhưng trở thành bất tử
     Hồ Tấn Anh – bồ tát Hạnh Minh

  tiếp            Giới Thiệu Tác Phẩm:     

Chùa Diệu Pháp - DIEU PHAP TEMPLE - TĐGHPGVNTN
Lược Sử Thời GianChùa Diệu Pháp - DIEU PHAP TEMPLE - TĐGHPGVNTN
Pháp Tu Quán Âm


Chùa Diệu Pháp - DIEU PHAP TEMPLE - TĐGHPGVNTN
ENGLISH  | Trang Chủ  | Tác Phẩm  | Tin Tức / Chương Trình  | Nghiên Cứu Phật Học  | Hình Ảnh  | Tư Liệu  | Kết Trang

Mọi tin tức, bài vở, hoặc ý kiến xây dựng xin liên lạc:
311 E. Mission Rd, San Gabriel, CA 91776 USA • Phone: (626) 614-0566 • Fax: (626) 286-8437 • e-mail: thichvienly@gmail.com

This site has been accessed   Hit Counter   times since August 2005.