Chùa Diệu Pháp - DIEU PHAP TEMPLE - TĐGHPGVNTN
 
ENGLISH  | Trang Chủ  | Tác Phẩm  | Tin Tức / Chương Trình  | Nghiên Cứu Phật Học  | Hình Ảnh  | Tư Liệu  | Kết Trang
Chùa Diệu Pháp - GHPGVNTN - DIEU PHAP TEMPLE
Đã Phát Hành:

 Phủ Định Thức và Biện Chứng Pháp Trung Quán
 Nhiệm Mầu Từng Giọt Nắng Rơi
 Giọt Sương Huyễn Hóa
 Pháp Tu Quán Âm
 Trung Luận
 Phật Giáo và Tâm Lý Học Hiện Đại
 Lược Sử Thời Gian
 Thiền Trong Nghệ Thuật Bắn Cung
 Bước vào Thiền Cảnh
 Đại Cương Triết Học Trung Quán
 Đại Tạng Kinh Nhập Môn
 Cẩm Nang Nhân Sanh
 Thập Nhị Môn Luận
 Phật Giáo Hướng Dẫn Thế Kỷ 21
 Con đưòng dẫn đến hạnh phúc đích thực
 Những Hạt Ngọc Trí Tuệ Phật Giáo

GIỌT SƯƠNG HUYỄN HÓA

      TƯỢNG ĐÀI NÁT RỤI

     Pháp thân vốn vô tướng
     Thị hiện nên hữu hình
     Ngôn từ hay ngẫu tượng
     Chỉ phương tiện độ sinh

     Vì vô minh chấp ngã
     Nên kỳ thị thiên thu
     Dùng sân tâm đập phá
     Những văn hóa đặc thù

     Lạy Phật đấng vô ngã
     Lòng vị tha vô biên
     Từ bi và hỷ xả
     Siêu vượt mọi lụy phiền

     Con người đang sống giữa
     Một xã hội văn minh
     Tất cả đều muốn tựa
     Vào dân chủ hòa bình

     Tiếc thay dụng tôn giáo
     Chẳng tôn trọng nhân quyền
     Làm những điều phi đạo
     Ôi khác gì kẻ điên

     Nhân loại đồng lên án
     Hậu thế quyết khinh thường
     Tất cả đều ta thán
     Một bạo quyền bất lương

     Lạy Phật đấng từ bi
     Bao dung bất khả nghì
     Tượng đài tuy nát rụi
     Giáo điển luôn diệu vi

  tiếp            Giới Thiệu Tác Phẩm:     

Chùa Diệu Pháp - DIEU PHAP TEMPLE - TĐGHPGVNTN
PHẬT GIÁO và THIÊN NHIÊNChùa Diệu Pháp - DIEU PHAP TEMPLE - TĐGHPGVNTN
Lược Sử Thời Gian


Chùa Diệu Pháp - DIEU PHAP TEMPLE - TĐGHPGVNTN
ENGLISH  | Trang Chủ  | Tác Phẩm  | Tin Tức / Chương Trình  | Nghiên Cứu Phật Học  | Hình Ảnh  | Tư Liệu  | Kết Trang

Mọi tin tức, bài vở, hoặc ý kiến xây dựng xin liên lạc:
311 E. Mission Rd, San Gabriel, CA 91776 USA • Phone: (626) 614-0566 • Fax: (626) 286-8437 • e-mail: thichvienly@gmail.com

This site has been accessed   Hit Counter   times since August 2005.