Chùa Diệu Pháp - DIEU PHAP TEMPLE - TĐGHPGVNTN
 
ENGLISH  | Trang Chủ  | Tác Phẩm  | Tin Tức / Chương Trình  | Nghiên Cứu Phật Học  | Hình Ảnh  | Tư Liệu  | Kết Trang
Chùa Diệu Pháp - GHPGVNTN - DIEU PHAP TEMPLE
Đã Phát Hành:

 Phủ Định Thức và Biện Chứng Pháp Trung Quán
 Nhiệm Mầu Từng Giọt Nắng Rơi
 Giọt Sương Huyễn Hóa
 Pháp Tu Quán Âm
 Trung Luận
 Phật Giáo và Tâm Lý Học Hiện Đại
 Lược Sử Thời Gian
 Thiền Trong Nghệ Thuật Bắn Cung
 Bước vào Thiền Cảnh
 Đại Cương Triết Học Trung Quán
 Đại Tạng Kinh Nhập Môn
 Cẩm Nang Nhân Sanh
 Thập Nhị Môn Luận
 Phật Giáo Hướng Dẫn Thế Kỷ 21
 Con đưòng dẫn đến hạnh phúc đích thực
 Những Hạt Ngọc Trí Tuệ Phật Giáo

GIỌT SƯƠNG HUYỄN HÓA

      VÔ CẦU

     Bậc trí giả hề
     Không hy vọng cũng không tuyệt vọng
     Pháp Có chẳng cầu niết bàn không chỗ đến đi
     Vì đến và đi
     là việc thế gian
     Và niết bàn không là thổ ngơi
     Có giới tuyến thời – không cố định
     Niết bàn không là niết bàn
     Không ngay cả điều được gọi niết bàn
     Vì niết bàn
     Vượt qua tất cả
     Vượt chính cái đã đang và sẽ vượt qua
     Phật tánh thường trụ
     Bát Nhã vô sở ngại
     Là như lai
     Là không tánh
     Là tất cả nhưng không là gì cả
     Không cả luôn ngôn ngữ tịnh lạc ngã thường
     Thì có gì cô độc cô đơn
     Có pháp còn suy cầu
     Cố nhiên vẫn còn có người đang cầu pháp
     Pháp người bỏ lại sau lưng
     Quên ngay đằng trước ưng vô sở cầu
     Phật tánh vốn
     Nhiệm mầu hiện hữu
     Mỗi chúng sinh đức Phật uy linh

  tiếp            Giới Thiệu Tác Phẩm:     

Chùa Diệu Pháp - DIEU PHAP TEMPLE - TĐGHPGVNTN
Trung LuậnChùa Diệu Pháp - DIEU PHAP TEMPLE - TĐGHPGVNTN
PHẬT GIÁO và XÃ HỘI


Chùa Diệu Pháp - DIEU PHAP TEMPLE - TĐGHPGVNTN
ENGLISH  | Trang Chủ  | Tác Phẩm  | Tin Tức / Chương Trình  | Nghiên Cứu Phật Học  | Hình Ảnh  | Tư Liệu  | Kết Trang

Mọi tin tức, bài vở, hoặc ý kiến xây dựng xin liên lạc:
311 E. Mission Rd, San Gabriel, CA 91776 USA • Phone: (626) 614-0566 • Fax: (626) 286-8437 • e-mail: thichvienly@gmail.com

This site has been accessed   Hit Counter   times since August 2005.