Chùa Diệu Pháp - DIEU PHAP TEMPLE - TĐGHPGVNTN
 
ENGLISH  | Trang Chủ  | Tác Phẩm  | Tin Tức / Chương Trình  | Nghiên Cứu Phật Học  | Hình Ảnh  | Tư Liệu  | Kết Trang
Chùa Diệu Pháp - GHPGVNTN - DIEU PHAP TEMPLE
Đã Phát Hành:

 Phủ Định Thức và Biện Chứng Pháp Trung Quán
 Nhiệm Mầu Từng Giọt Nắng Rơi
 Giọt Sương Huyễn Hóa
 Pháp Tu Quán Âm
 Trung Luận
 Phật Giáo và Tâm Lý Học Hiện Đại
 Lược Sử Thời Gian
 Thiền Trong Nghệ Thuật Bắn Cung
 Bước vào Thiền Cảnh
 Đại Cương Triết Học Trung Quán
 Đại Tạng Kinh Nhập Môn
 Cẩm Nang Nhân Sanh
 Thập Nhị Môn Luận
 Phật Giáo Hướng Dẫn Thế Kỷ 21
 Con đưòng dẫn đến hạnh phúc đích thực
 Những Hạt Ngọc Trí Tuệ Phật Giáo

GIỌT SƯƠNG HUYỄN HÓA

      THẾ SỰ THĂNG TRẦM

     Danh lợi mà chi sự hão huyền
     Quê hương đạo pháp khổ triền miên
     Ô kìa!
     Kẻ chết trong lao ngục
     Kẻ bị câu lưu kẻ xích xiềng
     Thế sự thăng trầm ôi đảo điên
     Kẻ theo danh vọng kẻ theo tiền
     Có người vẫn sống trong kham khổ
     Nghoảnh mặt khinh đời rẽ bước đi
     Hãy cứ say đi say tận cùng
     Có ai còn tỉnh giữa trần đâu
     Bao nhiêu ý ngữ thành vô dụng
     Ồn động thời cơ kẻ hoạt đầu
     Hãy cứ say đi say tận cùng
     Say cho tột nghĩa đáy lao lung
     Hết say rồi tỉnh, quy chân tướng
     Hằng tịch chơn thường tự rỗng không

  tiếp            Giới Thiệu Tác Phẩm:     

Lược Sử Thời GianPháp Tu Quán Âm


Chùa Diệu Pháp - DIEU PHAP TEMPLE - TĐGHPGVNTN
ENGLISH  | Trang Chủ  | Tác Phẩm  | Tin Tức / Chương Trình  | Nghiên Cứu Phật Học  | Hình Ảnh  | Tư Liệu  | Kết Trang

Mọi tin tức, bài vở, hoặc ý kiến xây dựng xin liên lạc:
311 E. Mission Rd, San Gabriel, CA 91776 USA • Phone: (626) 614-0566 • Fax: (626) 286-8437 • e-mail: thichvienly@gmail.com

This site has been accessed   Hit Counter   times since August 2005.