Chùa Diệu Pháp - DIEU PHAP TEMPLE - TĐGHPGVNTN
 
ENGLISH  | Trang Chủ  | Tác Phẩm  | Tin Tức / Chương Trình  | Nghiên Cứu Phật Học  | Hình Ảnh  | Tư Liệu  | Kết Trang
Chùa Diệu Pháp - GHPGVNTN - DIEU PHAP TEMPLE


 

 

GIỌT SƯƠNG HUYỄN HÓA

 

      

 

SÂN KHẤU VÔ THƯỜNG

 

 

Giờ đã xa rồi thời phấn sáp

Sân khấu về khuya lỗi nhịp đàn

Cuộc đời khép mắt lim dim ngủ

Chính khách xênh xang giớ đổi chiều

Giờ đã xa rồi thời ngự thiện

Mộng đồ vương ngựa chiến đã dừng chân

Những pho kinh sử an dân quốc

Oanh liệt còn đâu buổi chợ chiều

Trách kẻ một thời ôm gót giặc

Thương người lỡ bước hãm sa trường

Cả đời vị quốc ra làm tướng

Một phút vô thường hận lắm thu

 

                   tiếp            Giới Thiệu Tác Phẩm:     


Chùa Diệu Pháp - DIEU PHAP TEMPLE - TĐGHPGVNTN
Giọt Sương Huyễn HóaChùa Diệu Pháp - DIEU PHAP TEMPLE - TĐGHPGVNTN
Phậ­t Giáo Hướng Dẫn Thế Kỷ 21


Chùa Diệu Pháp - DIEU PHAP TEMPLE - TĐGHPGVNTN
ENGLISH  | Trang Chủ  | Tác Phẩm  | Tin Tức / Chương Trình  | Nghiên Cứu Phật Học  | Hình Ảnh  | Tư Liệu  | Kết Trang

Mọi tin tức, bài vở, hoặc ý kiến xây dựng xin liên lạc:
311 E. Mission Rd, San Gabriel, CA 91776 USA • Phone: (626) 614-0566 • Fax: (626) 286-8437 • e-mail: thichvienly@gmail.com

This site has been accessed   Hit Counter   times since August 2005.