Chùa Diệu Pháp - DIEU PHAP TEMPLE - TĐGHPGVNTN
 
ENGLISH  | Trang Chủ  | Tác Phẩm  | Tin Tức / Chương Trình  | Nghiên Cứu Phật Học  | Hình Ảnh  | Tư Liệu  | Kết Trang
Chùa Diệu Pháp - GHPGVNTN - DIEU PHAP TEMPLE


 

 

GIỌT SƯƠNG HUYỄN HÓA

 

      

BẢN TÂM

 

 

Thế giới có là hữu hạn

Trong không gian vô hạn

Hay vừa vô, vừa hữu, tức – ly

Rồi Như Lai diệt hay là bất diệt

Và linh hồn đồng nhất với xác thân

Hay có gì dị biệt

Thế giới là có mãi

Vô cùng hay hủy diệt

Vừa là hai, chẳng có chẳng không

Những vấn đề được đặt rất mênh mông

Toàn phi thực, toàn viển vông, ảo mộng

Vì tất cả có góp phần làm giảm thiểu

Nỗi khổ đau thường trực của con người

Có tạo dựng được cuộc sống trẻ tươi

Vốn đau khổ triền miên không lối thoát

Với thái độ từ bi nhưng dứt khoát

Không hoài nghi, tuyệt vọng chẳng siêu hình

Là suối nguồn thật chứng tự tâm linh

Là kinh nghiệm từ bản thân nội tĩnh
 

Bày tuyệt đối chỉ niết bàn thanh tịnh

Không hư vô, không trừu tượng, bặt vô minh

Không sinh, chẳng diệt, phi dị, bất đồng

Không hữu chẳng phi

Không đi chẳng đến

Mọi khai mở đều nhắm vào sứ mệnh

Cứu chúng sanh thoát thống khổ lầm than

Biến đau thương thành thanh tịnh niết bàn

Hóa phiền não thành an vui tự tại

Sắc bất dị không, thảy đều vô ngại

Đây chân như, đây tự tánh, đây bản tâm

 

                   tiếp      



      Giới Thiệu Tác Phẩm:     


Giọt Sương Huyễn Hóa



Phậ­t Giáo Hướng Dẫn Thế Kỷ 21


Chùa Diệu Pháp - DIEU PHAP TEMPLE - TĐGHPGVNTN
ENGLISH  | Trang Chủ  | Tác Phẩm  | Tin Tức / Chương Trình  | Nghiên Cứu Phật Học  | Hình Ảnh  | Tư Liệu  | Kết Trang

Mọi tin tức, bài vở, hoặc ý kiến xây dựng xin liên lạc:
311 E. Mission Rd, San Gabriel, CA 91776 USA • Phone: (626) 614-0566 • Fax: (626) 286-8437 • e-mail: thichvienly@gmail.com

This site has been accessed   Hit Counter   times since August 2005.