Chùa Diệu Pháp - DIEU PHAP TEMPLE - TĐGHPGVNTN
 
ENGLISH  | Trang Chủ  | Tác Phẩm  | Tin Tức / Chương Trình  | Nghiên Cứu Phật Học  | Hình Ảnh  | Tư Liệu  | Kết Trang
Chùa Diệu Pháp - GHPGVNTN - DIEU PHAP TEMPLE


 

 

GIỌT SƯƠNG HUYỄN HÓA

 

      

BẤT NHỊ

 

 

Đi vào cuộc sống

Phiền não điệp trùng

Thõng tay vào chợ ung dung

Mới hay tâm cảnh tựu trung ở mình

Cũng cảnh đó

Cũng tâm này

Tỉnh thì đại ngộ

Mê thì vô minh

Phật đâu nào khác chúng sinh

Tùy tâm nghiệp chuyển tử sinh – niết bàn

Khi chưa ngộ

Thấy toàn phiền não

Đã tỉnh rồi

Đạt đạo nhất như

Còn đâu phân biệt mình người

Còn đâu địa ngục vô dư niết bàn

Bồ đề đích thị trần gian

Động không ngoài tịnh, cám, vàng không hai.

                   tiếp            Giới Thiệu Tác Phẩm:     


Chùa Diệu Pháp - DIEU PHAP TEMPLE - TĐGHPGVNTN
Phật Giáo và Tâm Lý Học Hiện ĐạiChùa Diệu Pháp - DIEU PHAP TEMPLE - TĐGHPGVNTN
Nhiệm Mầu Từng Giọt Nắng Rơi


Chùa Diệu Pháp - DIEU PHAP TEMPLE - TĐGHPGVNTN
ENGLISH  | Trang Chủ  | Tác Phẩm  | Tin Tức / Chương Trình  | Nghiên Cứu Phật Học  | Hình Ảnh  | Tư Liệu  | Kết Trang

Mọi tin tức, bài vở, hoặc ý kiến xây dựng xin liên lạc:
311 E. Mission Rd, San Gabriel, CA 91776 USA • Phone: (626) 614-0566 • Fax: (626) 286-8437 • e-mail: thichvienly@gmail.com

This site has been accessed   Hit Counter   times since August 2005.